Abzocke im InternetΓένος: (f)

Γερμανικά: Abzocke im Internet , Ελληνικά: διαδικτυακή απάτη
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ob Intelligenztests, E-Mails mit Hinweisen auf angebliche Erbschaften oder Warenprobentests – auch im Internet versuchen trickreiche Anbieter ihren Nutzern mit vermeintlich kostenlosen Diensten das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Τεστ νοημοσύνης, ηλεκτρονικά μηνύματα για δήθεν κληρονομιές ή δοκιμές προϊόντων – και στο διαδίκτυο, εφευρετικοί πάροχοι υπηρεσιών προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα από τους χρήστες τους παρέχοντάς τους φαινομενικά δωρεάν υπηρεσίες.

AppΓένος: (f)

Γερμανικά: App , Ελληνικά: app
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Aus dem englischen Begriff "application" hat sich in der Alltagssprache auch die Bezeichnung Applikation, kurz App, eingebürgert. Im deutschen Sprachraum wird die Abkürzung App seit dem Erscheinen des iOS App Store (2008) fast ausschließlich mit mobiler App gleichgesetzt, also Anwendungssoftware für Mobilgeräte wie Smartphones und Tabletcomputer.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η συντομογραφία «app», από τον αγγλικό όρο «application», χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη για να περιγράψει μια ηλεκτρονική εφαρμογή. Στον γερμανόφωνο χώρο, από την έναρξη λειτουργίας του διαδικτυακού καταστήματος iOS App Store το 2008, η συντομογραφία «app» ταυτίζεται σχεδόν αποκλειστικά με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές, όπως τα smartphone και τα tablet.

BarcampΓένος: (n)

Γερμανικά: Barcamp , Ελληνικά: Barcamp
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Barcamp ist eine offene Tagung mit offenen Workshops, deren Inhalte und Ablauf von den Teilnehmenden zu Beginn der Tagung selbst entwickelt und im weiteren Verlauf gestaltet werden. Barcamps dienen dem inhaltlichen Austausch und der Diskussion, können teilweise aber auch bereits am Ende der Veranstaltung konkrete Ergebnisse vorweisen. Alle Teilnehmenden werden gleich behandelt, es gibt keine Hierarchien. (auch: Unkonferenz)

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το Barcamp είναι μια ανοικτή ημερίδα με ελεύθερα προσβάσιμα εργαστήρια, των οποίων τα περιεχόμενα και οι διαδικασίες αναπτύσσονται από τους συμμετέχοντες στην αρχή της διεξαγωγής και διαμορφώνονται κατά την πορεία τους. Οι εν λόγω διοργανώσεις εξυπηρετούν την ουσιαστική ανταλλαγή και τη συζήτηση, μπορούν ωστόσο εν μέρει να παρουσιάζουν απτά αποτελέσματα κατά τη λήξη της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις, δεν υπάρχουν ιεραρχίες.

BashingΓένος: (n)

Γερμανικά: Bashing , Ελληνικά: bashing
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Begriff Bashing umschreibt eine Form von verletzendem Online-Verhalten. Darunter sind regelrechte Beschimpfungskriege zu verstehen, die heftige Beleidigungen bis hin zum Kontrollverlust umfassen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «bashing» περιγράφει μια μορφή παραβατικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Σ' αυτή ανήκουν περιστατικά λεκτικής βίας, τα οποία περιλαμβάνουν σκληρά προσβλητικά σχόλια ή ακόμη και απώλεια ελέγχου.

Big Data

Γερμανικά: Big Data , Ελληνικά: big data
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der aus dem englischen Sprachraum stammende Begriff Big Data bezeichnet Datenmengen, welche beispielsweise zu groß, zu komplex, zu schnelllebig oder zu schwach strukturiert sind, um sie mit manuellen und herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung auszuwerten. Im deutschsprachigen Raum ist der traditionellere Begriff Massendaten gebräuchlich. „Big Data“ wird häufig als Sammelbegriff für digitale Technologien verwendet, die in technischer Hinsicht für eine neue Ära digitaler Kommunikation und Verarbeitung und in sozialer Hinsicht für einen gesellschaftlichen Umbruch verantwortlich gemacht werden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: μεγάλα δεδομένα (n/pl). Ο όρος «big data» προέρχεται από τα αγγλικά και αναφέρεται σε ποσότητες δεδομένων οι οποίες είναι υπερβολικά μεγάλες, υπερβολικά πολύπλοκες, υπερβολικά εφήμερες ή υπερβολικά αδόμητες για να αξιολογηθούν με χειροκίνητες και συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων. Ο όρος «big data» χρησιμοποιείται συχνά και ως γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες θεωρούνται υπεύθυνες, από τεχνολογική άποψη, για τη νέα εποχή ψηφιακής επικοινωνίας και επεξεργασίας και, από κοινωνική άποψη, για τις κοινωνικές αλλαγές που επέφεραν.

BloggerΓένος: (m) - Θηλυκό: Bloggerin

Γερμανικά: Blogger , Ελληνικά: blogger
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Blogger, international auch Weblogger genannt, ist Herausgeber oder Verfasser von Blog-Beiträgen. Dazu lässt sich eine eigene Website oder ein Portal nutzen. Ein Blogger steht als wesentlicher Autor über dem Text, schreibt zumeist in der Ich-Perspektive und integriert seine persönliche Meinung.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

«Blogger» ονομάζεται ένας διαχειριστής ή συντάκτης ιστολογίου, ο οποίος χρησιμοποιεί, για τον σκοπό αυτό, έναν δικό του ιστότοπο ή μια δικτυακή πύλη. Ο blogger εμφανίζεται ως συντάκτης των κειμένων του, γράφει συνήθως στο πρώτο πρόσωπο και εκφράζει την προσωπική του άποψη.

BotnetΓένος: (n)

Γερμανικά: Botnet , Ελληνικά: botnet
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Botnet oder Botnetz ist eine Gruppe automatisierter Schadprogramme, sogenannter Bots (von englisch: robot „Roboter“). Betreiber illegaler Botnetze installieren die Bots ohne Wissen der Inhaber auf Computern und nutzen sie für ihre Zwecke.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ένα «botnet» είναι ένα δίκτυο αυτοματοποιημένων κακόβουλων προγραμμάτων, των λεγόμενων «bot» (από την αγγλική λέξη «robot»). Οι χειριστές των δικτύων αυτών εγκαθιστούν τα «bot» σε υπολογιστές, εν αγνοία των ιδιοκτητών τους, και τα χρησιμοποιούν προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς τους.

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende MedienΓένος: (f)

Γερμανικά: Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien , Ελληνικά: Ομοσπονδιακή Αρχή Ελέγχου Μέσων Επικίνδυνων για τους Νέους
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Abkürzung: BPjM. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ist zuständig für die Indizierung von Träger- und Telemedien mit jugendgefährdendem Inhalt. Rechtsgrundlage ist das Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Συντομογραφία: BPjM. Η Ομοσπονδιακή Αρχή Ελέγχου Μέσων Επικίνδυνων για τους Νέους είναι αρμόδια για τον ευρετηριασμό φορέων και τηλεοπτικών μέσων με επικίνδυνο περιεχόμενο για τους νέους. Νομική βάση αποτελεί ο νόμος για την προστασία των νέων (JuSchG).

ChatΓένος: (m)

Γερμανικά: Chat , Ελληνικά: chat
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Chat ist eine elektronische Kommunikation in Echtzeit und stellt für viele Menschen heute eine häufig genutzte Form der Kommunikation dar. Gerade bei Jugendlichen ist diese Form des Informationsaustauschs besonders beliebt. Neben moderierten Chaträumen haben Soziale Netzwerke (z.B. Facebook) und besonders Instant Messenger (z.B. WhatsApp, ICQ, Skype) große und vielschichtige Nutzergruppen. Letztere werden bevorzugt auf mobilen Endgeräten wie Smartphones genutzt.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το chat είναι μια μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο και αποτελεί πλέον συνήθη τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών για πολλούς ανθρώπους, και ιδιαίτερα για τους νέους. Εκτός από τα ελεγχόμενα chat rooms, μεγάλες και ετερογενείς ομάδες χρηστών χρησιμοποιούν και τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook) και κυρίως τις υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (π.χ. WhatsApp, ICQ και Skype). Οι υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων χρησιμοποιούνται συνηθέστερα σε κινητές συσκευές όπως τα smartphones.

ComputerspielΓένος: (n)

Γερμανικά: Computerspiel , Ελληνικά: παιχνίδι για τον υπολογιστή
Θεματικά πεδία:

ComputerspielsuchtΓένος: (f)

Γερμανικά: Computerspielsucht , Ελληνικά: εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια
Θεματικά πεδία:

Counter Speech

Γερμανικά: Counter Speech , Ελληνικά: αντίλογος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Wenn Hass und Hetze im Netz unkommentiert stehen gelassen werden, kann das Menschen verletzen und bedrohen. Außerdem haben Hassrednerinnen und -redner dann das Gefühl, für eine schweigende Mehrheit zu sprechen. Counter Speech (deutsch: Gegenrede) heißt, auf solchen Hass zu antworten – mit Argumenten oder Fragen, mit Unterstützung für die Betroffenen und für Meinungsvielfalt ohne Hass.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Όταν οι δηλώσεις μίσους στο διαδίκτυο μένουν ασχολίαστες, κάποιοι άνθρωποι νιώθουν να πληγώνονται και να απειλούνται. Επιπλέον, τα άτομα που κάνουν τις εν λόγω δηλώσεις πιστεύουν ότι εκφέρουν την άποψη της σιωπηλής πλειοψηφίας. Αντίλογος ονομάζεται η απάντηση στις δηλώσεις μίσους με επιχειρήματα ή ερωτήματα, υποστηρίζοντας τα θιγόμενα άτομα, καθώς και την έκφραση πολλών διαφορετικών απόψεων χωρίς μίσος.

Creative-Commons-Lizenz (CC-Lizenz)Γένος: (f)

Γερμανικά: Creative-Commons-Lizenz (CC-Lizenz) , Ελληνικά: άδεια «Creative Commons»
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Creative Commons (CC) heißt auf Deutsch schöpferisches Gemeingut und ist eine Non-Profit-Organisation, die verschiedene Standard-Lizenzverträge, die CC-Lizenzen, entwickelt und veröffentlicht. Inzwischen bietet CC sechs verschiedene Standard-Lizenzverträge an, die die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Verbreitung von kreativen Inhalten regeln. Mithilfe der CC-Lizenzen können Urheber/-innen ihre Werke anderen Menschen kostenlos zur Verfügung stellen, ohne dass diese vor der Verwendung um Erlaubnis fragen müssen. In den Verträgen ist genau geregelt ist, was mit den Werken passieren darf: dürfen sie zum Beispiel nur kopiert werden oder dürfen Andere sie verändern und sogar wiederveröffentlichen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

H «Creative Commons» (CC) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία δημιουργεί και δημοσιεύει διάφορες τυποποιημένες συμβάσεις, τις άδειες «Creative Commons». Στο μεταξύ, η «Creative Commons» προσφέρει έξι διαφορετικές τυποποιημένες συμβάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διανομή δημιουργικού περιεχομένου. Χάρη στις άδειες «Creative Commons», οι δημιουργοί μπορούν να θέτουν τα έργα τους δωρεάν στη διάθεση άλλων χωρίς αυτοί να χρειάζεται να ζητούν άδεια πριν από τη χρήση. Στις συμβάσεις ρυθμίζονται επακριβώς οι όροι χρήσης των έργων, εάν π.χ. επιτρέπεται μόνο η αντιγραφή ή εάν άλλα άτομα επιτρέπεται να τροποποιήσουν και να αναδημοσιεύσουν το εκάστοτε έργο.

Cyber-GroomingΓένος: (n)

Γερμανικά: Cyber-Grooming , Ελληνικά: διαδικτυακή αποπλάνηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Mit dem Begriff Cyber-Grooming (im deutschen Sprachgebrauch sinngemäß Internet-Anbahnung) wird das gezielte Ansprechen von Personen im Internet mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte bezeichnet. Es kann sich demnach um eine besondere Form der sexuellen Belästigung im Internet handeln. Während sich der Begriff im Englischen sowohl auf Voll- als auch auf Minderjährige beziehen kann, hat er sich im Deutschen als auf Minderjährige (Kinder und Jugendliche) bezogen eingebürgert. Es wird zunächst argloses Vertrauen aufgebaut, um dann Straftaten wie etwa die Anfertigung kinderpornografischer Aufnahmen oder sexuellen Missbrauch an ihnen zu verüben. Das englische Wort Grooming (striegeln, zurechtmachen, vorbereiten) bezieht sich hierbei darauf, dass den potentiellen Opfern zunächst geschmeichelt wird und/oder Geschenke gemacht werden, um Vertrauen zu erlangen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «διαδικτυακή αποπλάνηση», στα αγγλικά «grooming», αναφέρεται στη στοχευμένη προσέγγιση ατόμων στο διαδίκτυο με στόχο την ανάπτυξη σεξουαλικών επαφών. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μια ιδιαίτερη μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω του διαδικτύου. Ενώ ο αγγλικός όρος αναφέρεται στην επαφή τόσο με ενήλικες όσο και με ανήλικους, ο αντίστοιχος γερμανικός όρος «Cyber-Grooming», όπως υιοθετήθηκε, αναφέρεται μόνο σε ανήλικους (παιδιά και έφηβους). Οι θύτες αρχικά καλλιεργούν κλίμα εμπιστοσύνης, προκειμένου στη συνέχεια να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις, όπως είναι η δημιουργία υλικού παιδικής πορνογραφίας ή η σεξουαλική κακοποίηση. Η αγγλική λέξη «grooming» (περιποίηση, προετοιμασία) αναφέρεται ακριβώς στο γεγονός ότι ο θύτης αρχικά κολακεύει τα δυνητικά θύματά του ή/και τους προσφέρει δώρα, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

CyberangriffΓένος: (m)

Γερμανικά: Cyberangriff , Ελληνικά: κυβερνοεπίθεση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Cyberattacke (f), Internetangriff (m). Ein gezielter Angriff von außen auf größere, für eine spezifische Infrastruktur wichtige Rechnernetze .

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: επίθεση στον κυβερνοχώρο (f). Στοχευμένη, έξωθεν επίθεση ενάντια σε δίκτυα υπολογιστών μεγάλης κλίμακας, τα οποία έχουν καίρια σημασία για κάποια υπολογιστική υποδομή.

CyberkriminalitätΓένος: (f)

Γερμανικά: Cyberkriminalität , Ελληνικά: ηλεκτρονικό έγκλημα
Θεματικά πεδία:

CybermobbingΓένος: (n)

Γερμανικά: Cybermobbing , Ελληνικά: διαδικτυακός εκφοβισμός
Θεματικά πεδία:

CybersicherheitΓένος: (f)

Γερμανικά: Cybersicherheit , Ελληνικά: κυβερνοασφάλεια
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Netzsicherheit

Ελληνικά - Επεξήγηση:

CyberspaceΓένος: (m)

Γερμανικά: Cyberspace , Ελληνικά: κυβερνοχώρος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Cyberspace wird jede nicht real existierende Welt bezeichnet, die nur mithilfe eines Computers virtuell betreten werden kann. Im engeren Sinne bezeichnet Cyberspace eine computergenerierte dreidimensionale Welt, Virtual Reality genannt, die unter Verwendung spezieller Hardware von Personen, sog. Cybernauten, betreten werden kann. Im weiteren Sinne wird z.B. auch die Welt des Internets als Cyberspace bezeichnet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Κυβερνοχώρος ονομάζεται κάθε μη υπαρκτός κόσμος που είναι προσβάσιμος μόνο εικονικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με τη στενή έννοια, ο κυβερνοχώρος αναφέρεται σε έναν τρισδιάστατο κόσμο που δημιουργείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, γνωστό ως «εικονική πραγματικότητα». Ο κόσμος αυτός είναι προσβάσιμος, χάρη στη χρήση ειδικού υλισμικού, σε άτομα, τα οποία ονομάζονται κυβερνοναύτες. Με την ευρεία έννοια, κυβερνοχώρος ονομάζεται ο ευρύτερος κόσμος του διαδικτύου.

DatenkrakeΓένος: (f)

Γερμανικά: Datenkrake , Ελληνικά: κυνηγός δεδομένων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Staatliche und private Stellen, die den Datenschutz aushebeln. Seit den 70er Jahren gibt es den Datenschutz in Deutschland. Damals dachte man dabei in erster Linie an den Staat und seinen wachsenden Datenhunger. Seit den 90er Jahren haben Privatunternehmen das Interesse der Datenschützer auf sich gezogen – besonders seit dem Siegeszug der Sozialen Medien Mitte der 2000er.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς που καταστρατηγούν την προστασία δεδομένων. Στη Γερμανία, προστασία δεδομένων υπάρχει από τη δεκαετία του 1970. Τότε, ο όρος αναφερόταν κατά κύριο λόγο στο κράτος το οποίο παρουσίαζε μια ακατάσχετη δίψα για δεδομένα. Από τη δεκαετία του 1990 –και κυρίως μετά την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα μέσα του 2000–, το ενδιαφέρον των ειδικών για την προστασία δεδομένων στράφηκε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

DatenleckΓένος: (n)

Γερμανικά: Datenleck , Ελληνικά: διαρροή δεδομένων
Θεματικά πεδία:

DatenmissbrauchΓένος: (m)

Γερμανικά: Datenmissbrauch , Ελληνικά: κατάχρηση δεδομένων
Θεματικά πεδία:

DatenschutzΓένος: (m)

Γερμανικά: Datenschutz , Ελληνικά: προστασία δεδομένων
Θεματικά πεδία:

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EUΓένος: (f)

Γερμανικά: Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU , Ελληνικά: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ
Θεματικά πεδία:

DatenschutzbeauftragterΓένος: (m) - Θηλυκό: Datenschutzbeauftragte

Γερμανικά: Datenschutzbeauftragter , Ελληνικά: υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Eine/n Datenschutzbeauftragte/n brauchen alle Unternehmen oder Organisationen, in denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden. Der/die Datenschutzbeauftragte berät das Unternehmen/die Organisation in Sachen Datenschutz. Er/sie sensibilisiert und schult Mitarbeitende und überwacht den Datenschutz in der Organisation.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Όλοι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται αυτόματα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να έχουν έναν/μια υπεύθυνο/η προστασίας δεδομένων. Αρμοδιότητά του/της είναι να συμβουλεύει τον οργανισμό ή την επιχείρηση, να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί τους συναδέλφους αναφορικά με τα ζητήματα προστασίας δεδομένων και να εποπτεύει την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

DatenschutzerklärungΓένος: (f)

Γερμανικά: Datenschutzerklärung , Ελληνικά: δήλωση προστασίας δεδομένων
Θεματικά πεδία:

DatenschutzverstoßΓένος: (m)

Γερμανικά: Datenschutzverstoß , Ελληνικά: παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Θεματικά πεδία:

demokratische NetzkulturΓένος: (f)

Γερμανικά: demokratische Netzkultur , Ελληνικά: δημοκρατικός διαδικτυακός πολιτισμός
Θεματικά πεδία:

Digi CampΓένος: (n)

Γερμανικά: Digi Camp , Ελληνικά: ψηφιακή κατασκήνωση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: digitales Camp. Ein Digi Camp soll die Jugendlichen für digitale Technologien begeistern, ihnen aber auch die Probleme im Umgang mit diesen nahebringen. Die neuen Medien bieten viele Herausforderungen. Wie sie diese richtig meistern können, das können junge Menschen z.B. im Veranstaltungsformat „Digi Camp“ lernen und gemeinsam erarbeiten.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στόχος μιας ψηφιακής κατασκήνωσης είναι να ενισχύσει το ενδιαφέρον των νέων για τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και να τους ευαισθητοποιήσει αναφορικά με τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση τους. Τα νέα μέσα επικοινωνίας θέτουν πολλές προκλήσεις. Μέσα από δραστηριότητες, όπως λ.χ. οι ψηφιακές κατασκηνώσεις, οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν στην πράξη από κοινού πώς να χρησιμοποιούν σωστά τα νέα μέσα επικοινωνίας.

Digital Native

Γερμανικά: Digital Native , Ελληνικά: ψηφιακός αυτόχθονας
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Digital Natives bezeichnet die Generation, die nach 1980 geboren ist, Zugang zu digitalen Medien besitzt, mit diesen aufgewachsen ist und die Fähigkeit besitzt, diese entsprechend zu nutzen. Diese Kriterien zusammen sind maßgeblich dafür, eine Person als Digital Native zu bezeichnen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «ψηφιακοί αυτόχθονες» αναφέρεται στη γενιά που γεννήθηκε μετά το 1980, η οποία διαθέτει πρόσβαση στα ψηφιακά μέσα, έχει μεγαλώσει με αυτά και είναι σε θέση να τα χρησιμοποιεί με ανάλογο τρόπο. Τα άτομα που πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια χαρακτηρίζονται «ψηφιακοί αυτόχθονες».

Digitale Agenda (der Bundesregierung)Γένος: (f)

Γερμανικά: Digitale Agenda (der Bundesregierung) , Ελληνικά: Ψηφιακό Θεματολόγιο (της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας)
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Eine Strategie der Bundesregierung, um den Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen und den digitalen Wandel der Gesellschaft in Deutschland, auch in Europa und international zu gestalten

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ένα πρόγραμμα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιοποίησης και τη διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης της κοινωνίας στη Γερμανία, την Ευρώπη και τον κόσμο.

digitale BildungΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Bildung , Ελληνικά: ψηφιακή εκπαίδευση
Θεματικά πεδία:

digitale EthikΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Ethik , Ελληνικά: ψηφιακή ηθική
Θεματικά πεδία:

digitale GesellschaftΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Gesellschaft , Ελληνικά: ψηφιακή κοινωνία
Θεματικά πεδία:

digitale JugendarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Jugendarbeit , Ελληνικά: ψηφιακές δραστηριότητες για τη νεολαία
Θεματικά πεδία:

digitale JugendbeteiligungΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Jugendbeteiligung , Ελληνικά: ψηφιακή συμμετοχή νέων
Θεματικά πεδία:

digitale KommunikationΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Kommunikation , Ελληνικά: ψηφιακή επικοινωνία
Θεματικά πεδία:

digitale KompetenzΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Kompetenz , Ελληνικά: ψηφιακή δεξιότητα
Θεματικά πεδία:

digitale LebensweltΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Lebenswelt , Ελληνικά: ψηφιακό περιβάλλον
Θεματικά πεδία:

digitale Medien

Γερμανικά: digitale Medien , Ελληνικά: ψηφιακά μέσα
Θεματικά πεδία:

digitale MedienkompetenzΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Medienkompetenz , Ελληνικά: ικανότητα χρήσης των ψηφιακών μέσων
Θεματικά πεδία:

digitale PartizipationΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Partizipation , Ελληνικά: ψηφιακή συμμετοχή
Θεματικά πεδία:

digitale RechteΓένος: (n)

Γερμανικά: digitale Rechte , Ελληνικά: ψηφιακά δικαιώματα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Auf die digitalisierte Welt übertragene Menschenrechte, z. B. Recht auf freien Zugang zum Internet, Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet, Recht auf Privatsphäre im Internet

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο, π.χ. το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο και το δικαίωμα ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο.

Digitale RevolutionΓένος: (f)

Γερμανικά: Digitale Revolution , Ελληνικά: ψηφιακή επανάσταση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Begriff Digitale Revolution bezeichnet den durch Digitaltechnik und Computer ausgelösten Umbruch, der seit Ausgang des 20. Jahrhunderts einen Wandel nahezu aller Lebensbereiche bewirkt und der in eine Digitale Welt führt, ähnlich wie die industrielle Revolution 200 Jahre zuvor in die Industriegesellschaft führte. Deshalb ist auch von einer dritten industriellen Revolution die Rede oder in technischer Hinsicht von mikroelektronischer Revolution.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «ψηφιακή επανάσταση» αναφέρεται στη ριζική αλλαγή που επέφεραν οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής, από τα τέλη του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα. Η ψηφιακή επανάσταση οδηγεί σε έναν ψηφιακό κόσμο, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε στη βιομηχανική κοινωνία δύο αιώνες πριν. Γι' αυτό και ενίοτε αναφέρεται ως «τρίτη βιομηχανική επανάσταση». Σε τεχνικό πλαίσιο, τέλος, χρησιμοποιείται και ο όρος «μικροηλεκτρονική επανάσταση».

digitale SpaltungΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Spaltung , Ελληνικά: ψηφιακό χάσμα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: digitale Kluft (f), d. h. die Kluft zwischen Menschen mit und ohne Möglichkeit, Informations- und Kommunikationstechnologien wie das Internet zu nutzen, z. B. mangels technischem Zugang, mangels Wissen, mangels passenden Angeboten.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το χάσμα ανάμεσα στα άτομα που έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως το διαδίκτυο, και στα άτομα που, λόγω έλλειψης τεχνικών υποδομών, γνώσεων ή κατάλληλων προσφορών, δεν έχουν πρόσβαση στις εν λόγω τεχνολογίες.

digitale SpieleΓένος: (n (pl))

Γερμανικά: digitale Spiele , Ελληνικά: ψηφιακά παιχνίδια
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Computerspiel (n), Internetspiel (n), Videospiel (n)

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: βιντεοπαιχνίδια (n/pl), διαδικτυακά παιχνίδια (n/pl).

digitale TeilhabeΓένος: (f)

Γερμανικά: digitale Teilhabe , Ελληνικά: ψηφιακή συμμετοχή
Θεματικά πεδία:

digitale WerkzeugeΓένος: (n (pl))

Γερμανικά: digitale Werkzeuge , Ελληνικά: ψηφιακά εργαλεία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: digitale Tools (n/pl). Unter dem Begriff „digitale Werkzeuge“ werden Anwendungen (auch Programme und Services genannt) auf dem Rechner oder Laptop und Apps auf dem Smartphone oder Tablet verstanden, die helfen, eine bestimmte Tätigkeit auszuüben. Mit Hilfe digitaler Werkzeuge gestalten Menschen ihren (Arbeits-)Alltag. Sie nutzen sie zur Organisation ihrer Arbeitsabläufe, etwa zur Planung, Durchführung und Nachbereitung von Lernangeboten, aber auch zum Lernen an sich.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «ψηφιακά εργαλεία» αναφέρεται σε εφαρμογές, γνωστές και ως προγράμματα και υπηρεσίες, οι οποίες εγκαθίστανται σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, tablet ή smartphone και βοηθούν στην εκτέλεση δεδομένων εργασιών και στη διαχείριση της (εργασιακής) καθημερινότητας. Οι χρήστες των ψηφιακών εργαλείων τα χρησιμοποιούν προκειμένου να οργανώσουν την εργασία τους, π.χ. κατά τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση διδακτικού υλικού, αλλά και κατά την ίδια τη μάθηση.

digitaler StressΓένος: (m)

Γερμανικά: digitaler Stress , Ελληνικά: ψηφιακό άγχος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

z. B. Cybermobbing

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Π.χ. ως συνέπεια διαδικτυακού εκφοβισμού.

digitales BeteiligungstoolΓένος: (n)

Γερμανικά: digitales Beteiligungstool , Ελληνικά: ψηφιακό εργαλείο συμμετοχής
Θεματικά πεδία:

DigitalisierungΓένος: (f)

Γερμανικά: Digitalisierung , Ελληνικά: ψηφιοποίηση
Θεματικά πεδία:

E-Democracy

Γερμανικά: E-Democracy , Ελληνικά: ηλεκτρονική δημοκρατία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Unter E-democracy oder E-Demokratie versteht man die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen Institutionen der Legislative, Bürgern, Unternehmen und weiteren staatlichen Institutionen durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien. Hierbei spielt aber auch die Willens- und Meinungsbildung oder die Wahl, also das Vorfeld zur Besetzung der Institutionen eine Rolle. Die Nutzung von E-Demokratie-Angeboten ist freiwillig, solange Internetwahlen (I-Voting) nicht landesweit etabliert sind. Die für E-Demokratie verwendeten Medien schließen vielmehr sogar mögliche Nutzer/-innen aus, etwa Bürger/-innen ohne Internetzugang. Sie ist Teil des E-Governments.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ηλεκτρονική δημοκρατία ονομάζεται η απλούστευση και η εκτέλεση διαδικασιών ενημέρωσης, επικοινωνίας και συναλλαγών εντός και μεταξύ νομοθετικών οργάνων και άλλων κρατικών φορέων, πολιτών και επιχειρήσεων, με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ηλεκτρονική δημοκρατία αναφέρεται επίσης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης ή στις εκλογές, οι οποίες αποτελούν το πρώτο στάδιο για τη στελέχωση των θεσμικών οργάνων. Η χρήση των εργαλείων ηλεκτρονικής δημοκρατίας στη Γερμανία είναι προαιρετική, καθώς η ηλεκτρονική ψηφοφορία (i-voting) δεν έχει ακόμη καθιερωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Πράγματι, τα μέσα που απαιτούνται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας δεν είναι προσβάσιμα σε ορισμένους πολίτες, σε όσους π.χ. δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποκλείοντάς τους από τη διαδικασία. Η ηλεκτρονική δημοκρατία εντάσσεται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής κυβέρνησης.

E-Governance

Γερμανικά: E-Governance , Ελληνικά: ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

E-Governance beschreibt den Einsatz von digitalen Technologien in Regierung und Verwaltung, um Entscheidungsprozesse und Verfahren effizienter und Wechselbeziehungen zwischen staatlichen, zivilgesellsachftlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren transparenter, bedarfsorientierter und partizipativer zu gestalten.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην κυβέρνηση και τη διοίκηση, προκειμένου οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι λοιπές διαδικασίες να καταστούν αποτελεσματικότερες και οι συναλλαγές μεταξύ κρατικών φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικών φορέων να καταστούν πιο διαφανείς, προσανατολισμένες στις ανάγκες και συμμετοχικές.

E-GovernmentΓένος: (n)

Γερμανικά: E-Government , Ελληνικά: ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Θεματικά πεδία:

E-LearningΓένος: (n)

Γερμανικά: E-Learning , Ελληνικά: e-learning
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Unter E-Learning (Electronic Learning) versteht man das standortunabhängige Lehren und Lernen mithilfe elektronischer Medien, z. B. Film, Virtuelles Klassenzimmer, Webinare, Vokabeltrainer auf dem PC.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: ηλεκτρονική μάθηση (f). Ο όρος «e-learning» αναφέρεται στη διδασκαλία και τη μάθηση που μπορούν να πραγματοποιηθούν οπουδήποτε χάρη σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως είναι π.χ. οι ταινίες, η εικονική αίθουσα διδασκαλίας, τα webinar, και οι ασκήσεις λεξιλογίου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

E-Literacy

Γερμανικά: E-Literacy , Ελληνικά: ψηφιακός γραμματισμός
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Digital Literacy. E-Literacy bezeichnet die Fähigkeit, mit digitalen Geräten (z. B. Computern, Tablets oder Smartphones) umgehen zu können.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: ηλεκτρονικός γραμματισμός (m). Ψηφιακός γραμματισμός ονομάζεται η ικανότητα χρήσης ψηφιακών συσκευών (π.χ. ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablet ή smartphone).

E-PartizipationΓένος: (f)

Γερμανικά: E-Partizipation , Ελληνικά: ηλεκτρονική συμμετοχή
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

E-Partizipation bezeichnet die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Prozessen über das Internet (Online-Beteiligungsverfahren) , z. B. Diskussionsportale/Bürgerdialog im Internet, netzbasierte Bürgerbefragungen, Online-Petitionen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ηλεκτρονική συμμετοχή ονομάζεται η συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες μέσω του διαδικτύου. Στην ηλεκτρονική συμμετοχή εντάσσονται διαδικασίες όπως οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, οι ηλεκτρονικές αναφορές κ.ά.

E-Skills

Γερμανικά: E-Skills , Ελληνικά: ψηφιακές δεξιότητες
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Digitale Fähigkeiten, die für bestimmte Berufsbilder oder in Unternehmen und Organisationen benötigt werden, z. B. Programmierkenntnisse, versierter Umgang mit Software

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Δεξιότητες χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα ή σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως π.χ. οι γνώσεις προγραμματισμού και οι δεξιότητες χρήσης λογισμικού.

elektronisches LernenΓένος: (n)

Γερμανικά: elektronisches Lernen , Ελληνικά: E-Learning
Θεματικά πεδία:

ePrivacy-Verordnung (der EU)Γένος: (f)

Γερμανικά: ePrivacy-Verordnung (der EU) , Ελληνικά: Κανονισμός (της ΕΕ) για την Ιδιωτική Ζωή και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Europäische Union möchte mit der ePrivacy-Verordnung (offiziell: Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications) die Privatsphäre von Bürgern online stärken und den Datenschutz intensiver regulieren.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Με τον Κανονισμό για την Ιδιωτική Ζωή και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (επίσημα: Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Σεβασμό της Ιδιωτικής Ζωής και την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες), η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει την ιδιωτικότητα των πολιτών στο διαδίκτυο και να ρυθμίσει το πλαίσιο της προστασίας δεδομένων.

EU-DatenschutzregelnΓένος: (f (pl))

Γερμανικά: EU-Datenschutzregeln , Ελληνικά: κανόνες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων
Θεματικά πεδία:

Europäischer Datenschutzausschuss (EDSA)Γένος: (m)

Γερμανικά: Europäischer Datenschutzausschuss (EDSA) , Ελληνικά: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) ist eine unabhängige europäische Einrichtung, die zur einheitlichen Anwendung der Datenschutzvorschriften in der gesamten Europäischen Union beiträgt und die Zusammenarbeit zwischen den EU-Datenschutzbehörden fördert.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας, ο οποίος συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των επιμέρους αρχών προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

exzessiver MedienkonsumΓένος: (m)

Γερμανικά: exzessiver Medienkonsum , Ελληνικά: υπερβολική κατανάλωση μέσων ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:

Fake NewsΓένος: (f (pl))

Γερμανικά: Fake News , Ελληνικά: ψευδείς ειδήσεις
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Fake News sind bewusst gestreute Falschmeldungen. Gerade Jugendliche informieren sich häufig in Sozialen Netzwerken oder Blogs über aktuelle Ereignisse. Dabei laufen sie besonders Gefahr, Falschmeldungen von manipulierenden Nachrichtenseiten aufzusitzen, die dort geteilt werden. Auf den ersten Blick kaum zu erkennen, machen Fake News unter dem Deckmantel der seriösen Berichterstattung systematisch Stimmung insbesondere gegen Fremde und Flüchtlinge und locken auf rechtsgerichtete Angebote.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ψευδείς ειδήσεις, στα αγγλικά «fake news», ονομάζονται οι στοχευμένα ανακριβείς ειδήσεις. Ο κίνδυνος έκθεσης σε ψευδείς ειδήσεις που προωθούνται από τα ενημερωτικά μέσα με στόχο τη χειραγώγηση, είναι ιδιαίτερα έντονος στους νέους, οι οποίοι ενημερώνονται συχνά για την επικαιρότητα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από ιστολόγια. Τα μέσα αυτά, τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονται σοβαρά και αξιόπιστα, διαδίδουν συστηματικά ειδήσεις κυρίως με ξενοφοβικό περιεχόμενο, προκειμένου να προσελκύσουν άτομα από τον ακροδεξιό χώρο.

FishbowlΓένος: (m)

Γερμανικά: Fishbowl , Ελληνικά: συζήτηση «fishbowl»
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Fishbowl (auch Innen-/Außenkreis-Methode) ist eine Methode der Diskussionsführung in großen Gruppen. Die Methode hat ihren Namen nach der Sitzordnung: Sie gleicht einem Goldfischglas, um das die Teilnehmer im Kreis herumsitzen. Bei der Fishbowl-Methode diskutiert eine kleine Gruppe von Teilnehmern im Innenkreis (im „Goldfisch-Glas“) das Thema, während die übrigen Teilnehmer in einem Außenkreis die Diskussion beobachten. Möchte ein Teilnehmer aus dem Außenkreis zur Diskussion beitragen, gibt es hierfür verschiedene Formen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

«Fishbowl» ονομάζεται μια μέθοδος συζήτησης σε μεγάλες ομάδες. Η μέθοδος παίρνει το όνομά της από τη διάταξη των καθισμάτων, καθώς μοιάζει με στρογγυλή γυάλα, γύρω από την οποία κάθονται κυκλικά οι συμμετέχοντες. Κατά τη μέθοδο συζήτησης «fishbowl», μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων συζητά σε κύκλο (στη «γυάλα»), ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες παρακολουθούν τη συζήτηση καθισμένοι κυκλικά γύρω από αυτούς. Σε περίπτωση που κάποιος από όσους παρακολουθούν επιθυμεί να πάρει μέρος στη συζήτηση, μπορεί να το κάνει με διάφορους τρόπους.

FlashmobΓένος: (m)

Γερμανικά: Flashmob , Ελληνικά: flashmob
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Flashmob bezeichnet eine kurze öffentliche Aktion einer größeren Menschenmenge, zu der sich die Beteiligten mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel verabredet haben.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

«Flashmob» ονομάζεται μια σύντομης διάρκειας δημόσια δράση μιας μεγάλης ομάδας ατόμων, η οποία διοργανώνεται μέσω των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.

Follower

Γερμανικά: Follower , Ελληνικά: follower
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Follower wird jemand bezeichnet, der Beiträge eines bestimmten Autors oder zu einem bestimmten Thema über einen Online-Dienst verfolgt.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

«Follower» ονομάζεται το άτομο που παρακολουθεί τις αναρτήσεις ενός συγκεκριμένου συντάκτη ή τις αναρτήσεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα μέσω κάποιας διαδικτυακής πλατφόρμας.

FOMO

Γερμανικά: FOMO , Ελληνικά: FOMO
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

FOMO (Fear of missing out) bezeichnet die Angst - überwiegend auf sozialen Netzwerken - etwas zu verpassen und/oder die eigene Zeit falsch zu verbringen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το φαινόμενο «FOMO» (Fear of missing out), στα ελληνικά «φόβος να μη χάσεις τις εξελίξεις», συνδέεται κυρίως με τα κοινωνικά δίκτυα και αναφέρεται στον φόβο ενός ατόμου ότι θα χάσει κάποια εμπειρία, ευκαιρία ή κάτι άλλο ή/και ότι θα αξιοποιήσει τον χρόνο του με λάθος τρόπο.

freie InhalteΓένος: (m (pl))

Γερμανικά: freie Inhalte , Ελληνικά: ανοικτό περιεχόμενο
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Im Netz sind viele Inhalte zu finden, deren Nutzung von den Urhebern gestattet wurde, ohne dass man noch einmal rückfragen muss. Solche Inhalte – es gibt Musik, Texte, Fotos und sogar ganze Filme – nennt man „Open Content“ (oder „freie Inhalte“). Sie stehen unter einer freien Lizenz, was bedeutet, dass ihre Urheber sie allgemein zur Nutzung freigegeben haben. Ob ein Musikstück oder ein Foto unter einer solchen Lizenz steht, erkennt man oft am CC-Logo (vgl. hierzu: Creative Commons-Lizenz).

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στο διαδίκτυο υπάρχει διαθέσιμο πλούσιο περιεχόμενο, η χρήση του οποίου επιτρέπεται από τους δημιουργούς του, χωρίς να χρειάζεται να ζητηθεί η άδειά τους. Το περιεχόμενο αυτού του είδους – το οποίο περιλαμβάνει μουσική, κείμενα, φωτογραφίες και ακόμη και ολόκληρες ταινίες – ονομάζεται «ανοικτό περιεχόμενο» (στα αγγλικά: «open content») και διατίθεται με άδεια ανοικτού περιεχομένου, που σημαίνει ότι οι δημιουργοί του το διαθέτουν προς ελεύθερη χρήση. Συχνά φέρει το σήμα CC (άδεια «Creative Commons»).

Freiwillige SelbstkontrolleΓένος: (f)

Γερμανικά: Freiwillige Selbstkontrolle , Ελληνικά: εθελοντικός αυτοέλεγχος
Θεματικά πεδία:

HackerangriffΓένος: (m)

Γερμανικά: Hackerangriff , Ελληνικά: επίθεση χάκερ
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Das englische „to hack“ bedeutet "in etwas eindringen". In der Informatik gilt ein Hacker als Person, die Freude an Erstellung bzw. Veränderung von Software oder Hardware hat. Der Begriff wird im Zusammenhang mit Kriminalfällen für Personen verwendet, die solche Lücken in fremden Systemen unerlaubt für eigene, oft kriminelle Zwecke wie den Diebstahl von Informationen nützen. "Echtes" Hacking bedeutet: Einbruch in Computer bzw. Computernetze.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το αγγλικό ρήμα «to hack» σημαίνει: αποκτώ πρόσβαση σε κάτι. Χάκερ ονομάζεται στην πληροφορική ένα άτομο το οποίο απολαμβάνει τη δημιουργία ή την τροποποίηση λογισμικού ή υλισμικού. Επιπλέον, ο όρος χρησιμοποιείται για άτομα τα οποία εκμεταλλεύονται, παράνομα, κενά σε ξένα συστήματα, για δικούς τους συχνά εγκληματικούς σκοπούς όπως την παράνομη απόκτηση πληροφοριών.

Handy-SuchtΓένος: (f)

Γερμανικά: Handy-Sucht , Ελληνικά: εθισμός στο κινητό τηλέφωνο
Θεματικά πεδία:

Hass im NetzΓένος: (m)

Γερμανικά: Hass im Netz , Ελληνικά: μίσος στο διαδίκτυο
Θεματικά πεδία:

HasskommentarΓένος: (m)

Γερμανικά: Hasskommentar , Ελληνικά: σχολιασμός μίσους
Θεματικά πεδία:

HassredeΓένος: (f)

Γερμανικά: Hassrede , Ελληνικά: ρητορική μίσους
Θεματικά πεδία:

Hate Speech

Γερμανικά: Hate Speech , Ελληνικά: ρητορική μίσους
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Im Deutschen auch: Hassrede. Von Hate Speech spricht man, wenn Menschen abgewertet, angegriffen oder wenn gegen sie zu Hass oder Gewalt aufgerufen wird. Oft sind es rassistische, antisemitische oder sexistische Kommentare, die bestimmte Menschen oder Gruppen als Zielscheibe haben. Hate Speech ist damit ein Oberbegriff für das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder Volksverhetzung im Internet und Social-Media-Räumen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η ρητορική μίσους (στα αγγλικά: hate speech) αναφέρεται σε μια ομιλία η οποία υποτιμά και προσβάλλει ένα άτομο ή υποκινεί μίσος ή άσκηση βίας εναντίον του. Συχνά πρόκειται για ρατσιστικά, αντισημιτικά ή σεξιστικά σχόλια, τα οποία έχουν ως στόχο συγκεκριμένους ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων. Με άλλα λόγια, η ρητορική μίσους είναι ένας γενικός όρος για το φαινόμενο του μίσους εναντίον ομάδων ανθρώπων ή της υποκίνησης σε φυλετικό μίσος στο διαδίκτυο και στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

HaterΓένος: (m) - Θηλυκό: Haterin

Γερμανικά: Hater , Ελληνικά: hater
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Hater ist jemand, der bestimmten Personen etwas nicht gönnt, sie runtermacht oder sogar hasst und dies insbesondere im Internet öffentlich macht.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Κάποιος ο οποίος φθονεί συγκεκριμένα άτομα, τα κατακρίνει ή ακόμη και τα μισεί και ο οποίος δημοσιοποιεί την άποψη και τα συναισθήματά του ιδιαίτερα στο διαδίκτυο.

individuelle Privatsphäre-EinstellungenΓένος: (f (pl))

Γερμανικά: individuelle Privatsphäre-Einstellungen , Ελληνικά: προσωπικές ρυθμίσεις απορρήτου
Θεματικά πεδία:

IndizierungΓένος: (f)

Γερμανικά: Indizierung , Ελληνικά: ευρετηρίαση
Θεματικά πεδία:

InfluencerΓένος: (m) - Θηλυκό: Influencerin

Γερμανικά: Influencer , Ελληνικά: influencer
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Influencer (von englisch "to influence" für "beeinflussen") werden Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in einem oder mehreren sozialen Netzwerken für Werbung und Vermarktung in Frage kommen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Influencer (από το αγγλικό ρήμα influence, που σημαίνει: επηρεάζω) χαρακτηρίζεται ένα άτομο το οποίο, λόγω της ισχυρής παρουσίας και του μεγάλου κύρους του σε ένα ή περισσότερα κοινωνικά δίκτυα, είναι επιλέξιμο για να διαφημίσει ή να προωθήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Επίσης: επιδραστικό ΄άτομο, διαμορφωτής κοινής γνώμης.

InformationsgesellschaftΓένος: (f)

Γερμανικά: Informationsgesellschaft , Ελληνικά: κοινωνία της πληροφορίας
Θεματικά πεδία:

inklusive MedienbildungΓένος: (f)

Γερμανικά: inklusive Medienbildung , Ελληνικά: εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης χωρίς αποκλεισμούς
Θεματικά πεδία:

Internet der DingeΓένος: (n)

Γερμανικά: Internet der Dinge , Ελληνικά: διαδίκτυο των πραγμάτων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Das Internet der Dinge (IdD) (auch: „Allesnetz“; englisch Internet of Things, Kurzform: IoT) ist ein Sammelbegriff für Technologien einer globalen Infrastruktur der Informationsgesellschaften, die es ermöglicht, physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι ένας γενικός όρος για τις τεχνολογίες της παγκόσμιας υποδομής της κοινωνίας της πληροφορίας, οι οποίες καθιστούν δυνατή τη δικτύωση και τη συνεργασία φυσικών και εικονικών πραγμάτων.

Internet Governance

Γερμανικά: Internet Governance , Ελληνικά: διακυβέρνηση του διαδικτύου
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Erarbeiten und Anwenden gemeinsamer Prinzipien und Regeln für die Gestaltung und Nutzung des Internets, z. B. Sicherung des fairen Wettbewerbs zwischen Internetfirmen durch Netzneutralität (vgl. Internetfreiheit)

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών αρχών και κανόνων για τον σχεδιασμό και τη χρήση του διαδικτύου, προκειμένου π.χ. να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του διαδικτύου μέσω της δικτυακής ουδετερότητας (πρβ. ελευθερία του διαδικτύου).

Internet-BullyingΓένος: (n)

Γερμανικά: Internet-Bullying , Ελληνικά: διαδικτυακός εκφοβισμός
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Internet-Bullying, Cyber-Mobbing oder Cyber-Bullying bezeichnet gezieltes Beleidigen, Beschimpfen oder Bloßstellen von Anderen durch moderne Kommunikationsmittel. Vorwiegend von Schüler(inne)n betrieben, kommt es beispielsweise per SMS, E-Mail oder im Chat vor. Opfer sind hier vor allem Mitschüler/-innen, Mädchen und Lehrer/-innen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: διαδικτυακό bullying (n). Ο διαδικτυακός εκφοβισμός αναφέρεται στη σκόπιμη προσβολή, εξύβριση ή ταπείνωση άλλων μέσω των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Πραγματοποιείται συνήθως από μαθητές/μαθήτριες μέσω sms, e-mail ή chat. Τα θύματα είναι κυρίως συμμαθητές/συμμαθήτριες, κορίτσια και δάσκαλοι/δασκάλες.

InternetfreiheitΓένος: (f)

Γερμανικά: Internetfreiheit , Ελληνικά: ελευθερία του διαδικτύου
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Netzneutralität (f). Internetfreiheit umfasst den diskriminierungsfreien Zugang zum Internet, zu den digitalen Inhalten sowie den gleichberechtigten Transport aller Daten im Netz. Hauptgründe für eine fehlende Internetfreiheit sind eine mangelnde Infrastruktur oder staatliche Zensur.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: δικτυακή ουδετερότητα (n). Η ελευθερία του διαδικτύου περιλαμβάνει την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο ψηφιακό περιεχόμενο καθώς και στη δίκαιη διαβίβαση όλων των δεδομένων στο δίκτυο. Οι κυριότεροι λόγοι έλλειψης ελευθερίας του διαδικτύου είναι η ανεπάρκεια υποδομών ή η κρατική λογοκρισία.

InternetführerscheinΓένος: (m)

Γερμανικά: Internetführerschein , Ελληνικά: ερωτηματολόγιο ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Häufig in Form eines Frage-Antwort-Quiz für Kinder oder Jugendliche zum sicheren Verhalten im Internet

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ερωτηματολόγιο για παιδιά και νέους με θέμα την ασφαλή συμπεριφορά στο διαδίκτυο.

InternetkompetenzΓένος: (f)

Γερμανικά: Internetkompetenz , Ελληνικά: ικανότητα χρήσης του διαδικτύου
Θεματικά πεδία:

InternetnutzerΓένος: (m) - Θηλυκό: Internetznutzerin

Γερμανικά: Internetnutzer , Ελληνικά: χρήστης του διαδικτύου
Θεματικά πεδία:

InternetnutzungΓένος: (f)

Γερμανικά: Internetnutzung , Ελληνικά: χρήση του διαδικτύου
Θεματικά πεδία:

InternetsuchtΓένος: (f)

Γερμανικά: Internetsucht , Ελληνικά: εθισμός στο διαδίκτυο
Θεματικά πεδία:

IT-RechtΓένος: (n)

Γερμανικά: IT-Recht , Ελληνικά: δίκαιο της τεχνολογίας πληροφοριών
Θεματικά πεδία:

IT-SicherheitΓένος: (f)

Γερμανικά: IT-Sicherheit , Ελληνικά: ασφάλεια τεχνολογίας πληροφοριών
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Bei IT-Sicherheit geht es um den Schutz von Computersystemen vor Schäden von Hard- und Software sowie vor Schäden, die durch Ausfall oder Missbrauch der Dienste entstehen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η ασφάλεια τεχνολογίας πληροφοριών αναφέρεται στην προστασία των συστημάτων υπολογιστών από ζημιές στο υλισμικό και το λογισμικό καθώς και από ζημιές που προκύπτουν από αστοχίες του συστήματος ή κακή χρήση.

JIM-StudieΓένος: (f)

Γερμανικά: JIM-Studie , Ελληνικά: έρευνα JIM
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

JIM ist die Abkürzung für Jugend, Information, (Multi-)Media. Seit 1998 wird mit der JIM-Studie im jährlichen Turnus eine Basisstudie zum Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit Medien und Information durchgeführt. Neben einer aktuellen Standortbestimmung sollen die Daten zur Erarbeitung von Strategien und Ansatzpunkten für neue Konzepte in den Bereichen Bildung, Kultur und Arbeit dienen. Die JIM-Studie ist als Langzeitprojekt angelegt. So werden einerseits allgemeine Entwicklungen und Trends kontinuierlich abgebildet und dokumentiert, gleichzeitig werden in den einzelnen Untersuchungen spezifische Fragestellungen realisiert, um aktuelle Medienentwicklungen aufzugreifen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

JIM είναι το ακρωνύμιο των γερμανικών λέξεων «Jugend, Information, (Multi-)Media», που σημαίνουν «νεολαία, πληροφορία, (πολυ)μέσα». Η έρευνα JIM διεξάγεται σε ετήσια βάση από το 1998 και έχει ως αντικείμενο τη σχέση των νέων ηλικίας 12 έως 19 ετών με τα μέσα και την πληροφορία. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα όχι μόνο παρέχουν μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης, αλλά είναι χρήσιμα και για την ανάπτυξη στρατηγικών και νέων εννοιών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της εργασίας. Η έρευνα JIM αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο έργο, το οποίο επιτρέπει τη διαχρονική καταγραφή και την τεκμηρίωση των γενικών εξελίξεων και τάσεων, ενώ ταυτόχρονα στο πλαίσιό του πραγματοποιούνται επιμέρους έρευνες για μεμονωμένα ζητήματα, προκειμένου να μελετηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις στα μέσα ενημέρωσης.

jugendgerechte SpracheΓένος: (f)

Γερμανικά: jugendgerechte Sprache , Ελληνικά: φιλική προς τους νέους γλώσσα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Jugendgerechte Sprache heißt nicht, dass Erwachsene Jugendliche imitieren sollten, sondern sich verständlich ausdrücken, Fachwörter erklären, Sätze klar formulieren, Substantivierungen vermeiden und aktive Formen verwenden. Die Sprache sollte außerdem zu der Person passen, die sie verwendet. Wichtig ist, dass die Jugendlichen sie damit ernst nehmen können und sich selbst ernst genommen fühlen. Die EU-Datenschutzgrundverordnung legt in Art. 12 EU-DSGVO sogar fest, dass Kinder und Jugendliche ein Anrecht darauf haben, dass Informationen, die junge Menschen betreffen „in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln“ sind.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η χρήση μιας φιλικής προς τους νέους γλώσσας δεν σημαίνει ότι οι ενήλικες θα πρέπει να μιμούνται τη γλώσσα των νέων, αλλά ότι θα πρέπει να εκφράζονται με τρόπο κατανοητό, να εξηγούν τους ειδικούς όρους, να διατυπώνουν προτάσεις με σαφήνεια, να αποφεύγουν τις ουσιαστικοποιήσεις και να χρησιμοποιούν ενεργητική φωνή αντί της παθητικής. Επίσης, η γλώσσα θα πρέπει να ταιριάζει στον άνθρωπο που τη χρησιμοποιεί, ώστε οι νέοι να τον παίρνουν στα σοβαρά και να αισθάνονται ότι και αυτός τους παίρνει στα σοβαρά. Μάλιστα, στο άρθρο 12 του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων αναφέρεται ότι είναι δικαίωμα των παιδιών και των νέων οι πληροφορίες που τους απευθύνονται να παρουσιάζονται «σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση».

JugendmedienarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Jugendmedienarbeit , Ελληνικά: δραστηριότητες για τη νεολαία με χρήση των μέσων ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:

JugendmedienschutzΓένος: (m)

Γερμανικά: Jugendmedienschutz , Ελληνικά: προστασία των νέων από τα ΜΜΕ
Θεματικά πεδία:

Jugendmedienschutz-StaatsvertragΓένος: (m)

Γερμανικά: Jugendmedienschutz-Staatsvertrag , Ελληνικά: κρατική σύμβαση προστασίας των νέων από τα ΜΜΕ
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Staatsvertrag zwischen allen deutschen Bundesländern, der Regelungen zu Jugendmedienschutzbestimmungen enthält. Diese sollen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche zu bestimmten Medieninhalten entweder gar keinen Zugang haben, oder nur entsprechend der verschiedenen Altersstufen erhalten.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Κρατική σύμβαση μεταξύ όλων των Ομοσπονδιακών κρατιδίων, η οποία περιλαμβάνει τους κανονισμούς για την προστασία των νέων από τα ΜΜΕ. Οι εν λόγω κανονισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά και οι νέοι είτε δεν θα έχουν καμία πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο των ΜΜΕ είτε θα έχουν πρόσβαση ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν.

JugendschutzfilterΓένος: (m)

Γερμανικά: Jugendschutzfilter , Ελληνικά: φίλτρο διαδικτυακού περιεχομένου για νέους
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Jugendschutzfilter sind Programme, die Webseiten auf Basis von Positiv- oder Negativlisten je nach eingestellter Altersgruppe des Kindes sortieren und Kinder und Jugendliche so vor ungeeigneten Inhalten schützen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: λογισμικό γονικού ελέγχου (n). Τα φίλτρα διαδικτυακού περιεχομένου για νέους είναι προγράμματα τα οποία κατατάσσουν τους ιστότοπους σε λευκές και μαύρες λίστες ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και, με αυτό τον τρόπο, προστατεύουν τα παιδιά και τους νέους από την έκθεση σε ακατάλληλο διαδικτυακό περιεχόμενο.

KindersuchmaschineΓένος: (f)

Γερμανικά: Kindersuchmaschine , Ελληνικά: μηχανή αναζήτησης για παιδιά
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Kindersuchmaschinen bieten einen geschützten Surfraum speziell für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Über die Suchmaschine werden nur von Medienpädagog(inn)en redaktionell überprüfte Internetseiten gefunden. In Deutschland sind das z.B. die Suchmaschinen helles-koepfchen.de, fragfinn.de oder blinde-kuh.de.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Οι μηχανές αναζήτησης για παιδιά παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον πλοήγησης στο διαδίκτυο για χρήστες ηλικίας 6 έως 12 ετών. Οι μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν μόνο ιστοσελίδες ελεγμένες από παιδαγωγούς εξειδικευμένους στα μέσα ενημέρωσης. Στη Γερμανία, τέτοιες μηχανές αναζήτησης είναι, ενδεικτικά, οι helles-koepfchen.de, fragfinn.de ή blinde-kuh.de.

KryptowährungΓένος: (f)

Γερμανικά: Kryptowährung , Ελληνικά: κρυπτονόμισμα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

z. B. Bitcoin

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Leichte SpracheΓένος: (f)

Γερμανικά: Leichte Sprache , Ελληνικά: απλοποιημένη γλώσσα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Leichte Sprache ist eine speziell geregelte einfache Sprache. Die Regeln werden von dem seit 2006 bestehenden Netzwerk Leichte Sprache herausgegeben. Es umfasst neben Sprachregeln auch Rechtschreibregeln sowie Empfehlungen zu Typografie und Mediengebrauch. Die Leichte Sprache soll Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen über eine geringe Kompetenz in der deutschen Sprache verfügen, das Verstehen von Texten erleichtern.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η απλοποιημένη γλώσσα (στα γερμανικά: leichte Sprache) είναι μια εύκολη γλώσσα, η οποία ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες δημοσιεύονται από το γερμανικό Δίκτυο Απλοποιημένης Γλώσσας (Netzwerk Leichte Sprache), το οποίο ιδρύθηκε το 2006. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται όχι μόνο γλωσσικοί κανόνες, αλλά και ορθογραφικοί κανόνες καθώς και προτάσεις σχετικά με τη μορφοποίηση και τη χρήση των μέσων. Η απλοποιημένη γλώσσα σχεδιάστηκε για να διευκολύνει ανθρώπους οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά την κατανόηση κειμένων της γερμανικής γλώσσας.

liken

Γερμανικά: liken , Ελληνικά: κάνω like
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Mit einem Like (von englisch to like für „gefallen“) bringen Nutzer sozialer Netzwerke zum Ausdruck, dass ihnen etwas gefällt oder sie etwas unterstützen (das sogenannte „Liken“). In vielen sozialen Webseiten wird dafür (entweder nur registrierten, teilweise aber auch allen) Besuchern die Möglichkeit gegeben, über bestimmte Schaltflächen (auf Facebook z. B. der „Gefällt mir“-Button) Beiträge anderer zu „liken“. Dabei variieren die Anwendungsarten zwischen der Möglichkeit, lediglich eine positive Stimme abzugeben (z. B. bei Facebook), eine befürwortende oder aber auch ablehnende Wertung („Dislike“) zu vergeben (z. B. bei YouTube), oder abstufende Bewertungen zu benutzen, bei denen z. B. zwischen einem und fünf Sternen gewählt werden kann.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Με ένα «like» (που στα αγγλικά σημαίνει «μου αρέσει»), οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων εκφράζουν την έγκριση ή την υποστήριξή τους για κάτι. Σε πολλές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (όπως π.χ. στο Facebook), δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες (άλλοτε μόνο στους εγγεγραμμένους και άλλοτε σε όλους) να κάνουν «like» σε αναρτήσεις άλλων, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν: σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα μόνο για θετική αξιολόγηση, ενώ σε άλλες και για αρνητική αξιολόγηση («dislike»)(π.χ. στο YouTube) ή ακόμη και για αξιολόγηση σε κλίμακα π.χ. με την επιλογή ενός έως πέντε αστεριών.

Literacy-ErziehungΓένος: (f)

Γερμανικά: Literacy-Erziehung , Ελληνικά: διδασκαλία του γραμματισμού
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Literacy-Erziehung beschreibt jenes Feld der Erziehung, das Lese‑ und Schreibfähigkeiten und den Umgang mit kommunikativen, symbolischen Systemen fördern soll.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η διδασκαλία του γραμματισμού ασχολείται με τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής και με τα συστήματα γραφικών συμβόλων.

M-LearningΓένος: (n)

Γερμανικά: M-Learning , Ελληνικά: κινητή μάθηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

M-Learning bezeichnet das Lernen mit mobilen Medien, wie beispielsweise Smartphone-Apps.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: μάθηση μέσω κινητών συσκευών (f). Κινητή μάθηση ονομάζεται η μάθηση με τη χρήση κινητών μέσων, όπως π.χ. μέσω εφαρμογών στο smartphone.

Massive Open Online Course (MOOC)Γένος: (m)

Γερμανικά: Massive Open Online Course (MOOC) , Ελληνικά: μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Auf Deutsch bedeutet das: "Offener Massen-Online-Kurs". MOOCs sind Online-Kurse, die sich an eine große Zielgruppe wenden ("massive"). Sie sind in der Regel kostenfrei ("open") und stehen allen Menschen auf der Welt ohne Einschränkung zur Verfügung. Die einzige Voraussetzung ist ein Internetzugang. MOOCs werden über das Internet angeboten ("online") und haben meistens ein festes Start- und Enddatum ("course"). Der Lerngruppe werden Foren für die Kommunikation und Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt. Nach erfolgreichem Abschluss bekommen die Teilnehmenden ein Zertifikat.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ) είναι διαδικτυακά μαθήματα τα οποία απευθύνονται σε ευρύ κοινό. Παρέχονται κατά κανόνα δωρεάν και είναι διαθέσιμα σε χρήστες σε όλο τον κόσμο. Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κάθε ΜΑΔΜ έχει συνήθως συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης. Για τους σπουδαστές των ΜΑΔΜ διατίθενται φόρουμ, μέσω των οποίων μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ΜΑΔΜ χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.

mediale PropagandaΓένος: (f)

Γερμανικά: mediale Propaganda , Ελληνικά: προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:

MediatisierungΓένος: (f)

Γερμανικά: Mediatisierung , Ελληνικά: μεσοποίηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Mediatisierung beschreibt in der Kommunikationswissenschaft den Einfluss von Medien auf die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft. Dabei geht es um die Frage der Beziehung zwischen Medienwandel einerseits und gesellschaftlichem Wandel bzw. dem Wandel von Alltagswelten andererseits.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στις επιστήμες της επικοινωνίας, μεσοποίηση (στα αγγλικά: mediatisation) ονομάζεται η επίδραση των ΜΜΕ στους διάφορους τομείς της κοινωνίας. Πρόκειται ουσιαστικά για τη σχέση μεταξύ, αφενός, των αλλαγών στον χώρο των ΜΜΕ και, αφετέρου, των αλλαγών στην κοινωνία ή/και στην καθημερινότητα.

Medien-AuszeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Medien-Auszeit , Ελληνικά: διάλειμμα από τα μέσα ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Zeiten ohne Mediennutzung

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Περίοδοι κατά τις οποίες το άτομο δεν χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης.

MedienbildungΓένος: (f)

Γερμανικά: Medienbildung , Ελληνικά: εκπαίδευση στα ΜΜΕ
Θεματικά πεδία:

MedienerziehungΓένος: (f)

Γερμανικά: Medienerziehung , Ελληνικά: αγωγή στα ΜΜΕ
Θεματικά πεδία:

MedienethikΓένος: (f)

Γερμανικά: Medienethik , Ελληνικά: ηθική των ΜΜΕ
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Medienethik verfolgt die Aufgabe, Regeln für ein verantwortliches Handeln in der Produktion, Distribution und Rezeption von Medien zu formulieren und zu begründen, um ethisch gebotene Selbstverpflichtungen der am Medienprozess beteiligten Berufsgruppen, Branchen und Individuen zu bewerkstelligen und die Verantwortung des Publikums zu berücksichtigen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η ηθική των ΜΜΕ επιδιώκει να θέσει και να τεκμηριώσει αρχές για την υπεύθυνη παραγωγή, διανομή και πρόσληψη των ΜΜΕ. Στόχος της είναι να επιτευχθούν δεοντολογικές δεσμεύσεις των επαγγελματικών ομάδων, κλάδων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την ευθύνη του κοινού.

MedienkompetenzΓένος: (f)

Γερμανικά: Medienkompetenz , Ελληνικά: ικανότητα χρήσης των μέσων ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit des Menschen, die durch Medien vermittelten Informationen einzuordnen, zu verarbeiten und produktiv und eigenverantwortlich mit ihnen umzugehen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η ικανότητα χρήσης των μέσων ενημέρωσης αναφέρεται στην ικανότητα ενός ανθρώπου να ταξινομεί, να επεξεργάζεται και να χειρίζεται δημιουργικά και υπεύθυνα τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης.

MedienkonsumΓένος: (m)

Γερμανικά: Medienkonsum , Ελληνικά: κατανάλωση μέσων ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:

MediennutzungΓένος: (f)

Γερμανικά: Mediennutzung , Ελληνικά: χρήση των μέσων ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:

MediennutzungsverhaltenΓένος: (n)

Γερμανικά: Mediennutzungsverhalten , Ελληνικά: καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών των μέσων ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:

MediennutzungsvertragΓένος: (m)

Γερμανικά: Mediennutzungsvertrag , Ελληνικά: συμφωνία για τη χρήση των μέσων ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Vertrag zwischen Eltern und Kindern, der die Regeln für die Nutzung von PC und Smartphone festlegt

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Συμφωνία μεταξύ γονέων και παιδιών αναφορικά με τους κανόνες χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του smartphone από τα παιδιά.

MedienpädagogikΓένος: (f)

Γερμανικά: Medienpädagogik , Ελληνικά: παιδαγωγική των μέσων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Medienpädagogik befasst sich mit dem Einsatz und der Rezeption von Medien in pädagogischen Prozessen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η παιδαγωγική των μέσων ασχολείται με τη χρήση και την πρόσληψη των μέσων στην παιδαγωγική διαδικασία.

medienpädagogisch

Γερμανικά: medienpädagogisch , Ελληνικά: όσον αφορά την παιδαγωγική των ΜΜΕ
Θεματικά πεδία:

MedienrechtΓένος: (n)

Γερμανικά: Medienrecht , Ελληνικά: νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Das Medienrecht regelt den Umgang mit Veröffentlichungen aller Art, vor allem durch die so genannten neuen Medien, also allem, was mit Internet, Computer und digitalen Daten(-trägern) zu tun hat.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης ρυθμίζει τη χρήση δημοσιευμάτων κάθε είδους, κυρίως μέσω των νέων μέσων ενημέρωσης, δηλαδή αυτών που έχουν σχέση με το διαδίκτυο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα ψηφιακά μέσα.

MedienscoutΓένος: (m) - Θηλυκό: Medienscout

Γερμανικά: Medienscout , Ελληνικά: πρόσκοπος των μέσων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Mediascout oder Medienmentor. Medienscouts sind Bildungsinitiativen zur Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen. Dabei übernehmen zu Medienscouts oder -mentoren ausgebildete Jugendliche die Information und Bildung ihrer Mitschüler/-innen und Freunde in medienbezogenen Themengebieten. Ziel ist es, die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen und somit einen aufgeklärten und verantwortungsbewussten Umgang dieser mit den Medien zu fördern. Die Bezeichnung Scout (engl. to scout – erkunden, aufklären) soll dabei eine Parallele zu den Pfadfindern ziehen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «πρόσκοπος των μέσων», από τον γερμανικό όρο «Medienscout», αναφέρεται σε μια πρωτοβουλία με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων στα μέσα ενημέρωσης. Νέοι, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ως «πρόσκοποι των μέσων», αναλαμβάνουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των συμμαθητών και φίλων τους σε θέματα που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των μέσων ενημέρωσης από τα παιδιά και τους νέους. Η λέξη «πρόσκοπος» (scout) επιλέχτηκε σκόπιμα, για να τονίσει τις αναλογίες με το κίνημα του προσκοπισμού.

MediensuchtΓένος: (f)

Γερμανικά: Mediensucht , Ελληνικά: εθισμός στα μέσα ενημέρωσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Medienabhängigkeit (f)

Ελληνικά - Επεξήγηση:

mediensüchtig

Γερμανικά: mediensüchtig , Ελληνικά: εξαρτημένος από τα ΜΜΕ
Θεματικά πεδία:

MedienzeitenΓένος: (f (pl))

Γερμανικά: Medienzeiten , Ελληνικά: χρόνος χρήσης των μέσων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Von den Eltern gesetzte bzw. zwischen Eltern und Kindern vereinbarte Zeitlimits für die Mediennutzung, z. B. mit Handy/Smartphone, Computer, Spiel(e)konsole

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Χρονικά όρια που τίθενται από τους γονείς ή συμφωνούνται μεταξύ γονέων και παιδιών αναφορικά με τη χρήση των μέσων (κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή, κονσόλας παιχνιδιών κλπ.).

Messenger-DienstΓένος: (m)

Γερμανικά: Messenger-Dienst , Ελληνικά: υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

z. B. WhatsApp

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: υπηρεσία messenger (f). Π.χ. WhatsApp.

MicroblogΓένος: (m)

Γερμανικά: Microblog , Ελληνικά: microblog
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Unter einem Microblog, wie beispielsweise twitter, ist ein Soziales Netzwerk zu verstehen, das es ermöglicht, blogähnliche Einträge zu veröffentlichen. Der größte Unterschied zu einem Blog besteht dabei in der Zeichenbegrenzung auf maximal 140 Zeichen. Somit lässt sich das Microblogging im Internet mit dem Schreiben einer SMS vergleichen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ένα «microblog», όπως π.χ. το Twitter, είναι ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να αναρτούν περιεχόμενο, όπως θα έκαναν σε ένα blog. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ενός microblog και ενός blog είναι ότι οι αναρτήσεις στο πρώτο έχουν ανώτατο όριο 140 χαρακτήρων και, κατά συνέπεια, δεν διαφέρουν πολύ σε σχέση με ένα sms.

mobiles EndgerätΓένος: (n)

Γερμανικά: mobiles Endgerät , Ελληνικά: κινητή τερματική συσκευή
Θεματικά πεδία:

mobiles InternetΓένος: (n)

Γερμανικά: mobiles Internet , Ελληνικά: κινητό διαδίκτυο
Θεματικά πεδία:

nationale DatenschutzbehördeΓένος: (f)

Γερμανικά: nationale Datenschutzbehörde , Ελληνικά: εθνική αρχή προστασίας δεδομένων
Θεματικά πεδία:

NetzneutralitätΓένος: (f)

Γερμανικά: Netzneutralität , Ελληνικά: δικτυακή ουδετερότητα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Netzneutralität bezeichnet die Gleichbehandlung von Daten bei der Übertragung im Internet und den diskriminierungsfreien Zugang bei der Nutzung von Datennetzen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η δικτυακή ουδετερότητα αναφέρεται στην ίση μεταχείριση ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων.

NetzpolitikΓένος: (f)

Γερμανικά: Netzpolitik , Ελληνικά: ψηφιακή πολιτική
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Netzpolitik (auch Digitalpolitik) bezeichnet ein Politikfeld um netzkulturelle, medienpolitische und medienrechtliche Fragen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η ψηφιακή πολιτική ασχολείται με ζητήματα κουλτούρας του διαδικτύου, ζητήματα πολιτικής των ΜΜΕ και νομικά ζητήματα αναφορικά με τα ΜΜΕ.

NetzwerkΓένος: (n)

Γερμανικά: Netzwerk , Ελληνικά: δίκτυο
Θεματικά πεδία:

NetzwerkdurchsetzungsgesetzΓένος: (n)

Γερμανικά: Netzwerkdurchsetzungsgesetz , Ελληνικά: Νόμος για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας στα Κοινωνικά Δίκτυα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Das „Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG)“ hat zum Ziel, dass Web-Plattformen strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden (nachdem sie auf jene hingewiesen wurden) löschen. Weniger klare Fälle bekommen eine Frist von sieben Tagen. Da sich das Gesetz an Anbieter mit mehr als zwei Millionen Nutzer/-innen richtet, bekam es schnell den umgangssprachlichen Titel „Facebook-Gesetz“. Konkret sind aber zahlreiche Dienste mit Veröffentlichungs- und Kommentierungsfunktionen betroffen, insbesondere Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Google+ oder auch Facebook. Dementsprechend wird es in den Medien auch gelegentlich als „Hate-Speech-Gesetz“ bezeichnet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο γερμανικός Νόμος για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας στα Κοινωνικά Δίκτυα έχει ως στόχο τη διαγραφή αξιόποινου περιεχομένου από τις διαδικτυακές πλατφόρμες εντός 24 ωρών (από την αναφορά τους). Σε λιγότερο σαφείς περιπτώσεις, δίνεται προθεσμία επτά ημερών. Καθώς ο νόμος αφορά πάροχους με περισσότερους από δύο εκατομμύρια χρήστες, στην καθομιλουμένη έγινε γνωστός κατευθείαν ως «νόμος του Facebook». Στην πραγματικότητα, ωστόσο, πέρα από το Facebook, ο νόμος αφορά πολλές άλλες υπηρεσίες με λειτουργίες ανάρτησης και σχολιασμού, όπως το Twitter, το YouTube, το Instagram, το Pinterest και το Google+. Στα γερμανικά μέσα ο νόμος αναφέρεται ενίοτε ως «νόμος της ρητορικής του μίσους».

Neue MedienΓένος: (n/pl)

Γερμανικά: Neue Medien , Ελληνικά: Νέα Μέσα
Θεματικά πεδία:

NutzerprofilΓένος: (n)

Γερμανικά: Nutzerprofil , Ελληνικά: προφίλ χρήστη
Θεματικά πεδία:

Online-BeratungΓένος: (f)

Γερμανικά: Online-Beratung , Ελληνικά: παροχή συμβουλών μέσω διαδικτύου
Θεματικά πεδία:

Online-BeteiligungsplattformΓένος: (f)

Γερμανικά: Online-Beteiligungsplattform , Ελληνικά: διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχής
Θεματικά πεδία:

Online-DialogΓένος: (m)

Γερμανικά: Online-Dialog , Ελληνικά: διαδικτυακός διάλογος
Θεματικά πεδία:

Online-Medien

Γερμανικά: Online-Medien , Ελληνικά: ηλεκτρονικά ΜΜΕ
Θεματικά πεδία:

Online-PetitionΓένος: (f)

Γερμανικά: Online-Petition , Ελληνικά: ηλεκτρονική αναφορά
Θεματικά πεδία:

Online-RechercheΓένος: (f)

Γερμανικά: Online-Recherche , Ελληνικά: διαδικτυακή έρευνα
Θεματικά πεδία:

Online-SpielΓένος: (n)

Γερμανικά: Online-Spiel , Ελληνικά: διαδικτυακό παιχνίδι
Θεματικά πεδία:

Online-WerbungΓένος: (f)

Γερμανικά: Online-Werbung , Ελληνικά: διαδικτυακή διαφήμιση
Θεματικά πεδία:

Open Data

Γερμανικά: Open Data , Ελληνικά: ανοικτά δεδομένα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Open Data (wörtlich: "offene Daten") werden Daten bezeichnet, die von jedermann ohne jegliche Einschränkungen genutzt, weiterverbreitet und weiterverwendet werden dürfen. Die Forderung danach beruht auf der Annahme, dass frei nutzbare Daten zu mehr Transparenz und Zusammenarbeit führen. Um die Nachnutzbarkeit zu gewährleisten, werden Freie Lizenzen verwendet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ανοικτά δεδομένα (στα αγγλικά: open data) ονομάζονται τα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να υποστούν επεξεργασία και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε. Η πρόσκληση για ανοικτά δεδομένα βασίζεται στην υπόθεση ότι τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα οδηγούν σε περισσότερη διαφάνεια και συνεργασία. Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δεδομένων, χρησιμοποιούνται ανοικτές άδειες.

Open Government

Γερμανικά: Open Government , Ελληνικά: ανοικτή διακυβέρνηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Open Government steht für erweiterte Transparenz und Rechenschaftslegung von Regierungen. Darin einbezogen sind Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Entscheidungen und deren Umsetzung. Moderne Kommunikationstechnologien spielen hierbei eine besondere Rolle.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η ανοικτή διακυβέρνηση συνεπάγεται αυξημένη διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας από την πλευρά των κυβερνήσεων. Χάρη σε αυτή, δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πολιτικές αποφάσεις και στην εφαρμογή τους. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, σε αυτό το πλαίσιο, οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας.

Open Source

Γερμανικά: Open Source , Ελληνικά: ανοικτός κώδικας
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Open Source heißt "quelloffen". Quelloffene Computerprogramme können kostenlos genutzt und dank des offen liegenden Quelltextes theoretisch von jedem verändert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Beispiele: Linux, Mozilla Firefox, Wikipedia, OpenStreetMap.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν και, χάρη στον ανοικτό κώδικα, μπορεί θεωρητικά να τροποποιηθεί από οποιονδήποτε και να προσαρμοστεί στις δικές του ανάγκες. Π.χ. Linux, Mozilla Firefox, Wikipedia, OpenStreetMap.

PEGI

Γερμανικά: PEGI , Ελληνικά: Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (PEGI)
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

PEGI (Pan European Game Information) ist das erste europaweite Alterseinstufungssystem für Computerspiele.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (PEGI) είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό σύστημα ηλικιακής διαβάθμισης για ηλεκτρονικά παιχνίδια.

personenbezogene DatenΓένος: (pl)

Γερμανικά: personenbezogene Daten , Ελληνικά: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Θεματικά πεδία:

persönliche DatenΓένος: (pl)

Γερμανικά: persönliche Daten , Ελληνικά: προσωπικά δεδομένα
Θεματικά πεδία:

Problematische Inhalte im NetzΓένος: (m (pl))

Γερμανικά: Problematische Inhalte im Netz , Ελληνικά: προβληματικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Zu problematischen Inhalten zählen u. a. Fake News, Pornografienutzung, Sexting, Rechtsextremismus oder Verherrlichung von Essstörungen. Die Zahl der Seiten mit für Kinder und Jugendliche problematischen Inhalten ist sehr groß. Jugendschutz im Internet ist ein extrem schwieriges Unterfangen. Die behördliche Bekämpfung wird teilweise unmöglich gemacht, da sich viele Seiten auf Servern im Ausland befinden. Umso wichtiger ist eine Aufklärung von Eltern und Pädagogen über die vielfältigen Gefahren, die im Netz lauern, sowie die Unterstützung der Heranwachsenden beim sicheren Surfen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στο προβληματικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται μ.ά. ψευδείς ειδήσεις, πορνογραφία, ανταλλαγή φωτογραφιών και μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο, ακροδεξιό εξτρεμιστικό περιεχόμενο, ή περιεχόμενο που εκθειάζει τις διατροφικές διαταραχές. Ο αριθμός των ιστοσελίδων με περιεχόμενο που είναι προβληματικό για παιδιά και νέους είναι πολύ μεγάλος και, ως εκ τούτου, το εγχείρημα της προστασίας των παιδιών και των νέων στο διαδίκτυο είναι υπερβολικά δύσκολο. Ο επίσημος έλεγχος σε κρατικό επίπεδο είναι εν μέρει αδύνατος, καθώς πολλές ιστοσελίδες βρίσκονται σε διακομιστές στο εξωτερικό. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό γονείς και εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τα παιδιά και τους νέους για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο και να τα εκπαιδεύουν, προκειμένου να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια.

Recht am eigenen BildΓένος: (n)

Γερμανικά: Recht am eigenen Bild , Ελληνικά: δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Das Recht am eigenen Bild gehört in Deutschland zum Persönlichkeitsrecht eines Menschen. Es bedeutet, dass jeder Mensch darüber bestimmen darf, ob Fotografien oder andere bildliche Darstellungen der eigenen Person veröffentlicht werden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στη Γερμανία, το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας ανήκει στο δικαίωμα της προσωπικότητας ενός ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άτομο μπορεί να αποφασίσει εάν θα δημοσιευτούν φωτογραφίες ή άλλες οπτικές αναπαραστάσεις του εαυτού του.

Recht auf VergessenwerdenΓένος: (n)

Γερμανικά: Recht auf Vergessenwerden , Ελληνικά: δικαίωμα στη λήθη
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Daten, die für den ursprünglichen Zweck der Speicherung nicht mehr benötigt werden, müssen gelöscht werden. Das Recht auf Vergessenwerden soll sicherstellen, dass digitale Informationen mit einem Personenbezug nicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Das Recht auf Vergessenwerden wird zuweilen verkürzt und unrichtig als „Recht auf Vergessen“ bezeichnet. Weil sich das Recht auf elektronisch gespeicherte Daten bezieht, spricht man auch vom „digitalen Radiergummi“.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Δεδομένα τα οποία δεν πληρούν πλέον τον αρχικό σκοπό για τον οποίο αποθηκεύτηκαν πρέπει να διαγράφονται. Το δικαίωμα στη λήθη διασφαλίζει ότι οι ψηφιακές πληροφορίες που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι διαθέσιμες επ' αόριστον.

RobotikΓένος: (f)

Γερμανικά: Robotik , Ελληνικά: ρομποτική
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Robotertechnik (f)

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Sexting

Γερμανικά: Sexting , Ελληνικά: sexting
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Sexting ist ein Kunstwort, bestehend aus den Wörtern „Sex“ und „Texting“. Es beschreibt das Versenden und Empfangen selbstproduzierter, freizügiger Aufnahmen via Computer oder Smartphone. In der Wissenschaft hat sich der Begriff „Sexting“ etabliert, aber unter Jugendlichen ist er nicht besonders bekannt, wie Studien zeigen. Jugendliche (und auch Erwachsene) benennen eher die Tätigkeit und sagen dazu z. B.: „Sexy Aufnahmen/Selfies/Pics/Posingbilder/Nudes verschicken".

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η λέξη «sexting» αποτελεί σύμμειγμα των λέξεων «sex» και «texting». Περιγράφει την ανταλλαγή αυτοφωτογραφιών με σεξουαλικό περιεχόμενο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή smartphone. Παρόλο που το «sexting» έχει καθιερωθεί ως επιστημονικός όρος, η λέξη δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στους νέους, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες. Οι νέοι (και οι ενήλικες) αναφέρονται συνήθως στην εν λόγω δραστηριότητα με όρους όπως «σέξι λήψεις/σέλφι/φωτογραφίες/πόζες» ή «γυμνό».

ShitstormΓένος: (m)

Γερμανικά: Shitstorm , Ελληνικά: shitstorm
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Begriff Shitstorm umschreibt eine Form von verletzendem Online-Verhalten. Shitstorm beschreibt eine sich verselbstständigende Welle der Entrüstung, die sich emotionalisierend vom sachlichen Kern einer Debatte oder ähnlichem entfernt und sich auf eine persönlichere Ebene zubewegt – bis hin zu bösesten Verletzungen. Der Begriff Shitstorm bezieht sich vor allem auf Blogbeiträge oder -kommentare, Twitternachrichten oder Facebook-Meldungen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «shitstorm» περιγράφει μια μορφή προσβλητικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Περιγράφει ένα ανεξέλεγκτο κύμα οργής, το οποίο αποκτά συναισθηματικές διαστάσεις, απομακρύνεται σταδιακά από την πραγματική ουσία και μεταφέρεται σε πιο προσωπικό επίπεδο, φτάνοντας μέχρι και στις πλέον κακεντρεχείς προσβολές. Ο όρος αναφέρεται κυρίως σε αναρτήσεις ή σχόλια σε ιστολόγια, στο Twitter ή στο Facebook.

Smart Cities

Γερμανικά: Smart Cities , Ελληνικά: έξυπνες πόλεις
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Begriff bezeichnet Konzepte, mit denen Städte durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien nachhaltig, umweltfreundlich und sozial inklusiv gestaltet werden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: ευφυείς πόλεις (f/pl). Ο όρος «έξυπνες πόλεις» (στα αγγλικά: smart cities) αναφέρεται σε έννοιες βάσει των οποίων οι πόλεις μπορούν, μέσω της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), να καταστούν βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοικτές προς όλους.

smarte JugendarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: smarte Jugendarbeit , Ελληνικά: έξυπνες δραστηριότητες για τη νεολαία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Unter „Smarte Jugendarbeit“ wird eine auf Innovation ausgerichtete Entwicklung in der Jugendarbeit verstanden, die sich insbesondere auf eine digitale Praxis der Jugendarbeit stützt, das heißt, dort wo proaktiv digitale Medien und Technologien genutzt werden oder diese Inhalt sind. Smarte Jugendarbeit soll darauf abzielen, durch neue Technologien und innovative Methoden sowohl Jugendliche zu erreichen, als auch ihre digitalen Kompetenzen zu fördern. Smarte Jugendarbeit könnte darüber hinaus das Potential haben, die digitale Gesellschaft proaktiv mitzugestalten und über ihre Angebote junge Menschen daran zu beteiligen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «έξυπνες δραστηριότητες για τη νεολαία» αναφέρεται σε μια καινοτόμο εξέλιξη, κατά την οποία οι δραστηριότητες για τη νεολαία περιλαμβάνουν τη χρήση ψηφιακών μέσων ή βασίζονται σε αυτά. Στόχοι των έξυπνων δραστηριοτήτων για τη νεολαία είναι, αφενός, η προσέγγιση των νέων μέσω νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων και, αφετέρου, η ενίσχυση της ψηφιακής τους ικανότητας. Επιπλέον, οι έξυπνες δραστηριότητες για τη νεολαία θα μπορούσαν να συνδιαμορφώσουν την ψηφιακή κοινωνία και, παράλληλα, μέσω των προσφερόμενων δραστηριοτήτων θα μπορούσε να προωθηθεί η συμμετοχή των νέων.

SmartphoneΓένος: (n)

Γερμανικά: Smartphone , Ελληνικά: smartphone
Θεματικά πεδία:

Social Bot

Γερμανικά: Social Bot , Ελληνικά: social bot
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

z. B. "Twitter Bot". Bot steht als Kurzform des englischen Begriffs "Robot" für Roboter. Es sind Computerprogramme, die automatisiert bestimmte Aufgaben erfüllen. Meinungs-Bots in sozialen Netzwerken können auch menschliche Identitäten in Fake-Accounts vortäuschen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Π.χ. ένα Twitter bot. Η λέξη «bot» αποτελεί συντομογραφία της αγγλικής λέξης «robot» (ρομπότ). Πρόκειται για προγράμματα υπολογιστών, τα οποία πραγματοποιούν αυτοματοποιημένα ορισμένες εργασίες. Τα «opinion bot», τα bot της γνώμης, εγκαθίστανται στα κοινωνικά δίκτυα, και μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιούν ψεύτικα ανθρώπινα προφίλ με ψεύτικους λογαριασμούς χρηστών και να προσποιούνται ότι είναι πραγματικοί άνθρωποι.

Social Gaming

Γερμανικά: Social Gaming , Ελληνικά: παιχνίδια κοινωνικής δικτύωσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Social Games wie FarmVille oder Mafia Wars sind Spiele, die auf Seiten von sozialen Netzwerken wie Facebook oder MySpace verfügbar sind. Ihr Erfolg beruht auf dem sozialen Miteinander, dem gegenseitigen Wetteifern um Levels und der Einfachheit, mit der sie sich spielen lassen. Das Spielen an sich ist kostenlos – diverse virtuelle Gegenstände oder Premium-Accounts können aber jederzeit mit „echtem Geld“ zugekauft werden, um im Spiel schneller voran zu kommen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Τα παιχνίδια κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα FarmVille και Mafia Wars, είναι διαθέσιμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το MySpace. Η επιτυχία τους βασίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τον συναγωνισμό μεταξύ των χρηστών όσον αφορά το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο καθένας και τον χαμηλό βαθμό δυσκολίας των παιχνιδιών. Τα ίδια τα παιχνίδια είναι δωρεάν, αλλά οι χρήστες τους μπορούν ανά πάσα στιγμή να αγοράσουν με «πραγματικά» χρήματα διάφορα εικονικά αντικείμενα ή λογαριασμούς premium, προκειμένου να περάσουν ταχύτερα σε μεγαλύτερο επίπεδο του παιχνιδιού.

soziale MedienΓένος: (n/pl)

Γερμανικά: soziale Medien , Ελληνικά: μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Θεματικά πεδία:

soziale NetzwerkeΓένος: (n/pl)

Γερμανικά: soziale Netzwerke , Ελληνικά: κοινωνικά δίκτυα
Θεματικά πεδία:

SpielekonsoleΓένος: (f)

Γερμανικά: Spielekonsole , Ελληνικά: κονσόλα παιχνιδιών
Θεματικά πεδία:

StreamingkonferenzΓένος: (f)

Γερμανικά: Streamingkonferenz , Ελληνικά: ζωντανή μετάδοση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Live-Streaming (deutsch: Echtzeitübertragung) bezeichnet man ein Streaming-Media-Angebot (Video oder Audio), z. B. Konferenzen, deren Durchführung in Echtzeit übertragen wird.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Πρόκειται για μια εκδήλωση, π.χ. ένα συνέδριο, η οποία προσφέρεται σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση μέσων (εικόνας ή/και ήχου).

UrheberrechtΓένος: (n)

Γερμανικά: Urheberrecht , Ελληνικά: δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
Θεματικά πεδία:

UrheberrechtsverletzungΓένος: (f)

Γερμανικά: Urheberrechtsverletzung , Ελληνικά: παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Θεματικά πεδία:

Verherrlichung von EssstörungenΓένος: (f (pl))

Γερμανικά: Verherrlichung von Essstörungen , Ελληνικά: εκθειασμός των διατροφικών διαταραχών
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Eine als problematisch zu bewertende Entwicklung findet derzeit im Internet statt. Essstörungen werden anhand verschiedener Internetinhalte als Lifestyle verherrlicht und verharmlosend mit Pro-Ana und Pro-Mia bezeichnet. Oft beinhalten die Internetangebote Abbildungen von Balletttänzerinnen, Feen, Engeln oder Schmetterlingen. Diese stehen für körperliche Perfektion, Leichtigkeit und Anmut. Die Produzent(inn)en und Anhänger/-innen solcher Internetinhalte sind in der Regel junge Frauen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Αυτή την περίοδο παρατηρείται στο διαδίκτυο το προβληματικό φαινόμενο του εκθειασμού των διατροφικών διαταραχών ως τρόπου ζωής, με τη χρήση όρων που υποβαθμίζουν την επικινδυνότητα των διατροφικών διαταραχών, όπως «pro-ana» (υπέρ της ανορεξίας) και «pro-mia» (υπέρ της βουλιμίας). Πολλές ιστοσελίδες περιλαμβάνουν εικόνες με μπαλαρίνες, νεράιδες, αγγέλους ή πεταλούδες, που αντιπροσωπεύουν τη σωματική τελειότητα, την έλλειψη βάρους και τη χάρη. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών δημιουργείται και υποστηρίζεται κατά κανόνα από νεαρές γυναίκες.

Verletzendes Online-VerhaltenΓένος: (n)

Γερμανικά: Verletzendes Online-Verhalten , Ελληνικά: προσβλητική συμπεριφορά στο διαδίκτυο
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Entwicklung hin zu einer Medien-Gesellschaft, die vorwiegend digital interagiert, hat den Raum erweitert, in dem Menschen Konflikte austragen. Cybermobbing, Shitstorms und Bashing sind verschiedene Formen von Gewalt, die über Online-Medien ausgeübt werden. Gemeinsam ist jeder Form von Online-Gewalt aber, dass sie die Integrität eines Menschen und sein soziales Ansehen in der realen Welt beschädigt.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η μετάβαση σε μια κοινωνία των μέσων ενημέρωσης, η οποία αλληλεπιδρά κυρίως ψηφιακά, δημιούργησε επιπλέον χώρο για ανθρώπινες συγκρούσεις. Μορφές βίαιης συμπεριφοράς που συναντώνται στα διαδικτυακά μέσα είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cybermobbing), το shitstorm και το bashing. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω είναι ότι βλάπτουν την ακεραιότητα και την υπόληψη του ατόμου στον πραγματικό κόσμο.

VernetzungΓένος: (f)

Γερμανικά: Vernetzung , Ελληνικά: δικτύωση
Θεματικά πεδία:

VideoplattformΓένος: (f)

Γερμανικά: Videoplattform , Ελληνικά: πλατφόρμα ανάρτησης και προβολής οπτικοακουστικού υλικού
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

z. B. YouTube

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Π.χ. YouTube.

virtuelle WeltΓένος: (f)

Γερμανικά: virtuelle Welt , Ελληνικά: εικονικός κόσμος
Θεματικά πεδία:

Web 2.0Γένος: (n)

Γερμανικά: Web 2.0 , Ελληνικά: Web 2.0
Θεματικά πεδία:

WebinarΓένος: (n)

Γερμανικά: Webinar , Ελληνικά: webinar
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Webinar oder Web-Seminar ist ein Seminar, das über das World Wide Web (Internet) gehalten wird.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Webinar ονομάζεται ένα σεμινάριο που πραγματοποιείται διαδικτυακά.

WebtalkΓένος: (m)

Γερμανικά: Webtalk , Ελληνικά: ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Netztalk. Live-Diskussion im Internet

Ελληνικά - Επεξήγηση:

YouTuberΓένος: (m) - Θηλυκό: YouTuberin

Γερμανικά: YouTuber , Ελληνικά: YouTuber
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Eine Person, die im Video-Internetportal YouTube Videos hochlädt, produziert oder auch in Videos erscheint.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Άτομο που ανεβάζει, δημιουργεί ή εμφανίζεται σε βίντεο στον δικτυακό τόπο YouTube.

Begleiten Sie uns

RSS-Feed abonnieren IJAB auf Facebook IJAB-Alumni-Gruppe auf Facebook IJAB auf Twitter IJAB auf YouTube

Newsletter