Aktion Sühnezeichen FriedensdiensteΓένος: (f)

Γερμανικά: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste , Ελληνικά: Δράση Συμφιλίωσης και Ειρηνευτικού Έργου
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Ziele von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) sind, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in die Gesellschaft zu tragen. ASF-Freiwillige unterstützen Überlebende von nationalsozialistischen Konzentrationslagern und Zwangsarbeit, sie begleiten psychisch Kranke, Obdachlose, Flüchtlinge oder Menschen mit Behinderungen. In Stadtteilprojekten, Gedenkstätten und Antirassismusinitiativen sind sie vor Ort aktiv und erhalten geschichtliche Lernorte für die Zukunft.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η οργάνωση Δράση Συμφιλίωσης και Ειρηνευτικού Έργου (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – ASF) επιδιώκει να επαναφέρει στην κοινωνία τον διάλογο για τον εθνικοσοσιαλισμό. Οι εθελοντές της οργάνωσης υποστηρίζουν ανθρώπους που επέζησαν από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και την καταναγκαστική εργασία, ψυχικά ασθενείς, άστεγους, πρόσφυγες και άτομα με αναπηρίες. Οι εθελοντές δραστηριοποιούνται σε κοινοτικά προγράμματα, χώρους μνήμης και αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες και ασχολούνται με τη διατήρηση ιστορικών τόπων, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν διδακτικά για τις επόμενες γενιές.

Anschluss (an Deutschland)Γένος: (m)

Γερμανικά: Anschluss (an Deutschland) , Ελληνικά: προσάρτηση (στη Γερμανία)
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Anschluss im historischen Kontext bezeichnet die de-facto-Annexion des Bundesstaates Österreich an das nationalsozialistische Deutsche Reich im März 1938.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «προσάρτηση» ή «Άνσλους» (Anschluss), σε ιστορικό πλαίσιο, αναφέρεται στην de facto προσάρτηση του Ομοσπονδιακού Κράτους της Αυστρίας στο εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Ράιχ τον Μάρτιο του 1938.

AnwerbeabkommenΓένος: (n)

Γερμανικά: Anwerbeabkommen , Ελληνικά: συμφωνία στρατολόγησης εργατικού δυναμικού
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Zwischen 1955 und 1968 schloss die Bundesrepublik Anwerbeabkommen mit Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Südkorea, Portugal, Tunesien und Jugoslawien ab, um den steigenden Bedarf an Arbeitskräften in Zeiten des Wirtschaftswachstums zu decken.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Μεταξύ του 1955 και του 1968, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σύναψε συμφωνίες στρατολόγησης εργατικού δυναμικού με την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο, τη Νότια Κορέα, την Πορτογαλία, την Τυνησία και τη Γιουγκοσλαβία, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες για εργατικό δυναμικό κατά την περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης.

AriernachweisΓένος: (m)

Γερμανικά: Ariernachweis , Ελληνικά: πιστοποιητικό αρίας προέλευσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

In der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland mussten v.a. Beamte, öffentliche Angestellte, Ärzte und Rechtsanwälte einen Abstammungsnachweis erbringen, um ihren Beruf weiterhin ausüben zu können. Der "Ariernachweis" bestand aus Heirats-, Geburts- oder Sterbeurkunden oder auch aus einem amtlich beglaubigten Ahnenpass oder einer Ahnentafel. Um eine "arische" Herkunft einwandfrei zu beweisen, mussten die Urkunden bis zu den Großeltern zurückreichen. Die NSDAP forderte für ihre Mitglieder einen Beleg, der bis 1800 zurückführte. Als nicht arisch galt, wer von nicht arischen, insbesondere jüdischen Eltern oder Großeltern abstammte. Es genügte, wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil nicht arisch war.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία, ιδίως οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι γιατροί και οι δικηγόροι έπρεπε να προσκομίσουν ένα γενεαλογικό πιστοποιητικό, προκειμένου να συνεχίσουν να εξασκούν το επάγγελμά τους. Το λεγόμενο «πιστοποιητικό αρίας προέλευσης» αποτελούνταν από ληξιαρχικές πράξεις γάμου, γέννησης ή θανάτου ή ακόμη και από κάποιο επικυρωμένο γενεαλογικό διαβατήριο ή γενεαλογικό πίνακα. Προκειμένου να αποδειχθεί με σιγουριά η άρια προέλευση, τα πιστοποιητικά έπρεπε να φτάνουν μέχρι και τους παππούδες. Το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα (NSDAP) απαιτούσε από τα μέλη του ένα αποδεικτικό έγγραφο που έφτανε μέχρι το 1800. Μη Άριος θεωρούνταν όποιος δεν καταγόταν από Άριους γονείς ή παππούδες, και κυρίως όποιος καταγόταν από Εβραίους γονείς ή παππούδες. Αρκούσε ένας μη Άριος γονέας ή παππούς, προκειμένου να θεωρηθεί κάποιος μη Άρειος.

ArisierungΓένος: (f)

Γερμανικά: Arisierung , Ελληνικά: αριοποίηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Arisierung bezeichnet in der NS-Zeit die Zwangsenteignung des Besitzes jüdischer Bürger zugunsten von Nichtjuden, sogenannten Ariern, und die kontinuierliche Einschränkung der Erwerbstätigkeitsfelder für Juden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού, ο όρος «αριοποίηση» σήμαινε την υποχρεωτική απαλλοτρίωση της περιουσίας Εβραίων πολιτών προς όφελος μη Εβραίων, των λεγόμενων Άριων, καθώς και τον διαρκώς αυξανόμενο περιορισμό των τομέων απασχόλησης των Εβραίων.

Aufarbeitung von GeschichteΓένος: (f)

Γερμανικά: Aufarbeitung von Geschichte , Ελληνικά: επεξεργασία της ιστορίας
Θεματικά πεδία:

BesatzungΓένος: (f)

Γερμανικά: Besatzung , Ελληνικά: κατοχή
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Besatzungsherrschaft. Nach der Kapitulation Deutschlands und dem Ende des Zweiten Weltkriegs teilten die Alliierten (Großbritannien, Frankreich, USA und die Sowjetunion) Deutschland in vier Besatzungszonen auf.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Μετά τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας και τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι συμμαχικές δυνάμεις (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ και Ρωσία) χώρισαν τη Γερμανία σε τέσσερις ζώνες κατοχής.

BesatzungsmachtΓένος: (f)

Γερμανικά: Besatzungsmacht , Ελληνικά: δύναμη κατοχής
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

In Deutschland wird der Begriff „Besatzungsmächte“ ohne weiteren Zusatz oft für die alliierten Besatzungsmächte des Deutschen Reiches gebraucht, die nach dem Zweiten Weltkrieg auch als Siegermächte oder Drei (ohne Frankreich) bzw. Vier Mächte bezeichnet wurden: Großbritannien, Frankreich, die USA und die Sowjetunion.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στη Γερμανία, ο όρος «δυνάμεις κατοχής», χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό, αναφέρεται συχνά στις συμμαχικές δυνάμεις κατοχής του Γερμανικού Ράιχ: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση. Στη Γερμανία, μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι δυνάμεις κατοχής ονομάζονταν συχνά και «νικήτριες δυνάμεις», «τρεις δυνάμεις» (χωρίς τη Γαλλία) ή «τέσσερις δυνάμεις».

BesatzungszoneΓένος: (f)

Γερμανικά: Besatzungszone , Ελληνικά: κατεχόμενη ζώνη
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Nach der Kapitulation Deutschlands und dem Ende des Zweiten Weltkriegs teilten die Alliierten (USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion) Deutschland in vier Besatzungszonen auf. Rasch wurde eine provisorische Verwaltung eingerichtet, geleitet vom alliierten Kontrollrat. Parallel dazu unterstützten sie die Gründung politischer Gruppierungen, um das Land langfristig an eine eigene deutsche Regierung zu übertragen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Μετά τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας και τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι συμμαχικές δυνάμεις (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ρωσία) χώρισαν τη Γερμανία σε τέσσερις ζώνες κατοχής. Σύντομα τοποθετήθηκε προσωρινή διοικούσα αρχή, με επικεφαλής το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου. Ταυτόχρονα, οι συμμαχικές δυνάμεις υποστήριζαν τη δημιουργία πολιτικών ομάδων, προκειμένου μακροπρόθεσμα η χώρα να παραδοθεί σε μια γερμανική κυβέρνηση.

biographische GeschichtsarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: biographische Geschichtsarbeit , Ελληνικά: βιογραφική ιστορία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Beispiel für biographische Geschichtsarbeit ist die Biographiensammlung "Das Lebensgeschichtliche Netz". Sie ermöglicht über Einzelschicksale aufschlussreiche Einblicke in die Geschichte der Jahre 1933 bis 1945. Lebensgeschichten von Opfern wie Tätern machen es auch ohne Vorwissen möglich, die Funktionsweisen des Nationalsozialismus zu verstehen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ένα παράδειγμα βιογραφικής ιστορίας είναι η συλλογή βιογραφιών «Das Lebensgeschichtliche Netz» (Δίκτυο Βιογραφικής Ιστορίας), η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία της περιόδου από το 1933 έως και το 1945. Μαθαίνοντας τις προσωπικές ιστορίες τόσο των θυμάτων όσο και των θυτών, μπορεί κανείς να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του εθνικοσοσιαλισμού, ακόμη κι αν δεν διαθέτει πρότερες γνώσεις.

BlitzkriegΓένος: (m)

Γερμανικά: Blitzkrieg , Ελληνικά: κεραυνοβόλος πόλεμος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

So wurde in der NS-Zeit der Kriegsplan genannt, mit dem die Wehrmacht in wenigen Tagen die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich überrannte und das britische Expeditionskorps in die Flucht schlug. Typisch für die Blitzkriege im Zweiten Weltkrieg war, dass angegriffene Truppen so in Bedrängnis kamen, dass sie entweder schnell kapitulierten oder unter Zurücklassung ihrer schweren Waffen flüchteten. Das Wort Blitzkrieg ging als Germanismus in andere Sprachen ein, zum Beispiel ins Englische, ins Französische und ins Italienische.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Κεραυνοβόλος πόλεμος (στα γερμανικά: Blitzkrieg) ονομαζόταν την εποχή του Εθνικοσιαλισμού το πολεμικό σχέδιο με το οποίο η Βέρμαχτ εισέβαλε σε λίγες μέρες στην Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Γαλλία και έτρεψε σε φυγή το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα. Χαρακτηριστικό των κεραυνοβόλων πολέμων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν το γεγονός ότι τα στρατεύματα που δέχονταν επίθεση έρχονταν σε τόσο δύσκολη θέση που είτε συνθηκολογούσαν άμεσα είτε τρέπονταν σε φυγή εγκαταλείποντας τον βαρύ οπλισμό τους. Ο όρος «Blitzkrieg» έχει περάσει ως γερμανισμός και σε άλλες γλώσσες, όπως π.χ. στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά.

BürgerkriegΓένος: (m)

Γερμανικά: Bürgerkrieg , Ελληνικά: εμφύλιος πόλεμος
Θεματικά πεδία:

DeportationΓένος: (f)

Γερμανικά: Deportation , Ελληνικά: εκτοπισμός
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Deportation ist die staatliche organisierte Verbringung von Menschen in andere Gebiete. Die Nationalsozialisten verschleppten aus rassischen Gründen die Juden in Deutschland und die jüdischen Einwohner der von Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzten und kontrollierten Gebiete. Bei der Deportation deutscher Juden wurden diese massenhaft zwischen Oktober 1941 und März 1943 in neu errichtete so genannte Ghettos, wie z. B. das Warschauer Ghetto, und in Konzentrations- bzw. Vernichtungslager verbracht.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Εκτοπισμός ονομάζεται η οργανωμένη από το κράτος μετατόπιση ανθρώπων σε άλλες περιοχές. Οι Γερμανοί εθνικοσοσιαλιστές απέλασαν, για φυλετικούς λόγους, τους Εβραίους από τη Γερμανία και από τις περιοχές οι οποίες κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκονταν υπό γερμανική κατοχή και έλεγχο. Από τον Οκτώβριο του 1941 έως και τον Μάρτιο του 1943, πραγματοποιήθηκαν μαζικές εκτοπίσεις Γερμανών Εβραίων σε νεοσύστατα γκέτο, όπως π.χ. στο Γκέτο της Βαρσοβίας, καθώς και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή/και στρατόπεδα εξόντωσης.

DeserteurΓένος: (m) - Θηλυκό: Deserteurin

Γερμανικά: Deserteur , Ελληνικά: λιποτάκτης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Fahnenflucht oder Desertion bezeichnet das Fernbleiben eines Soldaten von militärischen Verpflichtungen in Kriegs- oder Friedenszeiten. Der fahnenflüchtige Soldat wird allgemein als Deserteur bezeichnet. Über 100.000 deutsche Soldaten desertierten im Zweiten Weltkrieg. Gegen Deserteure, derer sie habhaft wurde, ging die Wehrmachtsjustiz mit erbarmungsloser Härte vor: 22.750 so genannte Fahnenflüchtige wurden zum Tode verurteilt.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Λιποταξία ονομάζεται η χωρίς άδεια απουσία ενός στρατιώτη από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε περίοδο πολέμου ή ειρήνης. Ο εν λόγω στρατιώτης χαρακτηρίζεται λιποτάκτης. Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο λιποτάκτησαν περισσότεροι από 100.000 Γερμανοί στρατιώτες. Οι λιποτάκτες που συλλαμβάνονταν αντιμετωπίζονταν με αμείλικτη σκληρότητα από τα δικαιοδοτικά όργανα της Βέρμαχτ: 22.750 από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο.

DokumentationszentrumΓένος: (n)

Γερμανικά: Dokumentationszentrum , Ελληνικά: κέντρο τεκμηρίωσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

z. B. NS-Dokumentationszentrum als lokale Gedenkstätte

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Π.χ. ένα κέντρο τεκμηρίωσης του εθνικοσοσιαλισμού ως τοπικός χώρος μνήμης.

EhrenmalΓένος: (n)

Γερμανικά: Ehrenmal , Ελληνικά: μνημείο
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

siehe auch: Kriegerdenkmal. Ein Ehrenmal erinnert an im Krieg gefallene Soldaten oder als Ehrenmal auch an zivile Opfer (z. B. eines Krieges oder einer Verfolgung).

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: μνημείο πολέμου (n). Ένα μνημείο τιμά και θυμίζει στρατιώτες που έπεσαν στον πόλεμο ή ακόμη και άμαχους πολίτες, θύματα ενός πολέμου ή ενός διωγμού.

Endlösung der JudenfrageΓένος: (f)

Γερμανικά: Endlösung der Judenfrage , Ελληνικά: τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als „Endlösung der Judenfrage“, kurz „Endlösung“, bezeichneten die Nationalsozialisten seit Juli 1941 ihr Ziel, alle von ihnen als Juden definierten Personen in Europa und darüber hinaus zu ermorden, das sie bis zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht systematisch verfolgten.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

«Τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος» ή, εν συντομία, «τελική λύση» ονόμαζαν οι εθνικοσοσιαλιστές, από τον Ιούλιο του 1941, τον στόχο τους να δολοφονήσουν όλα τα άτομα που χαρακτήριζαν ως Εβραίους στην Ευρώπη και αλλού. Τον στόχο αυτό τον επεδίωξαν συστηματικά μέχρι και την άνευ όρων συνθηκολόγηση της Βέρμαχτ.

Entartete KunstΓένος: (f)

Γερμανικά: Entartete Kunst , Ελληνικά: εκφυλισμένη τέχνη
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als "Entartete Kunst" galten im NS-Regime alle Kunstwerke und kulturellen Strömungen, die mit dem Kunstverständnis und dem Schönheitsideal der Nationalsozialisten nicht in Einklang zu bringen waren: Expressionismus, Impressionismus, Dadaismus, Neue Sachlichkeit, Surrealismus, Kubismus oder Fauvismus.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

«Εκφυλισμένη τέχνη» είναι ο όρος που χρησιμοποιούσε το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς για να χαρακτηρίσει όλα τα έργα τέχνης και τα καλλιτεχνικά ρεύματα, τα οποία δεν ήταν συμβατά με το πρότυπο ομορφιάς και τον τρόπο με τον οποίο εκλάμβαναν την τέχνη οι εθνικοσοσιαλιστές. Στην εκφυλισμένη τέχνη εντάσσονταν ο εξπρεσιονισμός, ο ιμπρεσιονισμός, ο ντανταϊσμός, η νέα αντικειμενικότητα, ο σουρεαλισμός, ο κυβισμός και ο φωβισμός.

EntnazifizierungΓένος: (f)

Γερμανικά: Entnazifizierung , Ελληνικά: αποναζιστικοποίηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Mit der Entnazifierung verbieten die Alliierten 1945 die NSDAP und ihre Unterorganisationen, heben alle NS-Gesetze auf und verbannen Alltagsspuren des "Dritten Reiches", beispielsweise Straßenschilder, Bücher, Uniformen und Orden. Der Internationale Militärgerichtshof ermittelt in Nürnberg die Schuld von Hauptkriegsverbrechern und nationalsozialistischen Organisationen. Die Mehrzahl der Deutschen muss sich Entnazifizierungsverfahren stellen, die zunächst die Alliierten, später deutsche Spruchkammern durchführen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

«Αποναζιστικοποίηση» ονομάζονται τα μέτρα που εφάρμοσαν το 1945 οι συμμαχικές δυνάμεις. Αυτά περιλάμβαναν την απαγόρευση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και των συνδεδεμένων με αυτό οργανώσεων, την κατάργηση του συνόλου της εθνικοσοσιαλιστικής νομοθεσίας και την εξάλειψη κάθε ίχνους του Τρίτου Ράιχ από την καθημερινότητα, π.χ. από οδικές πινακίδες, βιβλία, στολές και μετάλλια. Επιπλέον, το Διεθνές Στρατοδικείο ανέλαβε τη διερεύνηση των ευθυνών μεγάλων εγκληματιών πολέμου και εθνικοσοσιαλιστικών οργανώσεων. Η πλειοψηφία των Γερμανών χρειάστηκε να περάσουν από νομική διαδικασία αποναζιστικοποίησης. Τις εν λόγω διαδικασίες αναλάμβαναν αρχικά οι συμμαχικές δυνάμεις και έπειτα τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.

EntschädigungΓένος: (f)

Γερμανικά: Entschädigung , Ελληνικά: αποζημίωση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Am 10. September 1952 verpflichtete sich Deutschland mit der Unterzeichnung eines Abkommens in Luxemburg, gesetzliche Regelungen zur Rückerstattung von Vermögen und Entschädigung von Holocaustopfern zu schaffen. Viele Jahre mussten ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter auf eine Entschädigung warten. In Form von sogenannten Globalabkommen leistete die Bundesrepublik lediglich an einzelne Staaten Entschädigungszahlungen. Nach langwierigen Verhandlungen wurde im Jahr 2000 die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ zur Entschädigung von Zwangsarbeit gegründet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στις 10 Σεπτεμβρίου 1952, η Γερμανία υπέγραψε σύμφωνο στο Λουξεμβούργο με το οποίο δεσμευόταν να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο την επιστροφή της περιουσίας και την αποζημίωση των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Τα θύματα, πρώην εργάτες και εργάτριες στα καταναγκαστικά έργα, χρειάστηκε να περιμένουν πολλά χρόνια. Μέχρι σήμερα, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει καταβάλει αποζημιώσεις, με τη μορφή των λεγόμενων συνολικών συμφωνιών, μόνο σε ορισμένα κράτη. Το 2000, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, ιδρύθηκε το ίδρυμα Μνήμη, Ευθύνη και Μέλλον (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft – EVZ) με αντικείμενο την αποζημίωση των θυμάτων της καταναγκαστικής εργασίας.

ErinnerungΓένος: (f)

Γερμανικά: Erinnerung , Ελληνικά: μνήμη
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Gesamtheit aller Perspektiven auf und Repräsentationen von Vergangenheit, die ein Individuum oder eine soziale Gruppe aufgrund ihrer spezifischen soziokulturellen Position charakterisieren

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το σύνολο όλων των προοπτικών και παραστάσεων του παρελθόντος, οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα άτομο ή μια κοινωνική ομάδα βάσει της ιδιαίτερης κοινωνικοπολιτισμικής της θέσης.

ErinnerungsarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Erinnerungsarbeit , Ελληνικά: δραστηριότητες που αποσκοπούν στη μνημόνευση της ιστορίας
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Erinnerungsarbeit geschieht durch vielfältige Formen, z. B. Gedenkveranstaltungen, Erinnerungsorte, Gedenktage, Zeitzeugen, Museen, Friedhöfe, Biographien, usw.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Υπάρχουν πολλές μορφές δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη μνημόνευση της ιστορίας. Τέτοιες είναι οι εκδηλώσεις μνήμης, οι επισκέψεις σε τόπους μνήμης, οι ημέρες μνήμης, οι μαρτυρίες επιζώντων, οι επισκέψεις σε μουσεία και νεκροταφεία, η συλλογή βιογραφιών κ.ά.

ErinnerungsgemeinschaftΓένος: (f)

Γερμανικά: Erinnerungsgemeinschaft , Ελληνικά: κοινότητα μνήμης
Θεματικά πεδία:

ErinnerungskulturΓένος: (f)

Γερμανικά: Erinnerungskultur , Ελληνικά: πολιτισμός που αποσκοπεί στη μνημόνευση της ιστορίας
Θεματικά πεδία:

ErinnerungsortΓένος: (m)

Γερμανικά: Erinnerungsort , Ελληνικά: τόπος μνήμης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Erinnerungsorte sind Orte kollektiver Erinnerung und kollektiver Identität, mit einer hohen symbolischen Dimension und der Fähigkeit, große Gruppen von Menschen anzusprechen und sich über Generationen hinweg zu übertragen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Τόποι μνήμης ονομάζονται οι τόποι συλλογικής μνήμης και συλλογικής ταυτότητας. Οι τόποι αυτοί έχουν σημαντική συμβολική διάσταση, αγγίζουν μεγάλες ομάδες ατόμων, και περνούν από γενιά σε γενιά.

ErinnerungstechnikenΓένος: (f (pl))

Γερμανικά: Erinnerungstechniken , Ελληνικά: τεχνικές βελτίωσης της μνήμης
Θεματικά πεδία:

Erster WeltkriegΓένος: (m)

Γερμανικά: Erster Weltkrieg , Ελληνικά: Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Θεματικά πεδία:

EuthanasieΓένος: (f)

Γερμανικά: Euthanasie , Ελληνικά: ευθανασία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Während der Herrschaft der Nationalsozialisten von 1933 bis 1945 wurden viele Schwerstkranke oder unheilbar kranke Menschen, darunter auch Kinder und alte Menschen, auf staatlichen Befehl hin getötet. In der verbrecherischen Sicht der Nationalsozialisten handelte es sich bei diesen Menschen um „unwertes Leben“. Die Nationalsozialisten haben diese Verbrechen als "Euthanasie" (eigentlich: "Sterbehilfe") bezeichnet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Κατά τη διάρκεια του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος από το 1933 έως και το 1945, πολλά άτομα που υπέφεραν από σοβαρές ή και ανίατες ασθένειες, μεταξύ των οποίων και παιδιά και ηλικιωμένοι, θανατώνονταν κατ' εντολή της κυβέρνησης, καθώς, σύμφωνα με την εγκληματική άποψη των εθνικοσοσιαλιστών, η ζωή τους «δεν είχε αξία». Αυτού του είδους τα εγκλήματα, οι εθνικοσοσιαλιστές τα ονόμαζαν «ευθανασία».

FaschismusΓένος: (m)

Γερμανικά: Faschismus , Ελληνικά: φασισμός
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ab den 1920er Jahren wird der Begriff für alle extrem nationalistischen, nach dem Führerprinzip organisierten antiliberalen und antimarxistischen Bewegungen, Ideologien oder Herrschaftssysteme verwendet, die seit dem Ersten Weltkrieg die parlamentarischen Demokratien abzulösen versuchten.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Από τη δεκαετία του 1920, η λέξη «φασισμός» αναφέρεται σε όλα τα ακραία εθνικιστικά, αντιφιλελεύθερα και αντιμαρξιστικά κινήματα, ιδεολογίες ή συστήματα διακυβέρνησης που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του Τρίτου Ράιχ, και τα οποία επιχείρησαν να καταλύσουν τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες.

Friedens- und VersöhnungsarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Friedens- und Versöhnungsarbeit , Ελληνικά: δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίτευξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης
Θεματικά πεδία:

FriedensbewegungΓένος: (f)

Γερμανικά: Friedensbewegung , Ελληνικά: ειρηνευτικό κίνημα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Friedensbewegung bezeichnet man soziale Bewegungen, die Kriege, Kriegsformen und Kriegsrüstung aktiv und organisatorisch verhindern und den Krieg als Mittel der Politik ausschließen wollen. Mit dem Rüstungswettlauf in den 1980er Jahren entstand in einigen westlichen Staaten eine breite, länderübergreifende und auf Zustimmung großer Bevölkerungsteile gestützte Friedensbewegung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, andere Sicherheitskonzepte und langfristig vollständige atomare Abrüstung durchzusetzen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ειρηνευτικά ονομάζονται τα κοινωνικά κινήματα τα οποία δραστηριοποιούνται ενεργά ενάντια στους πολέμους, τις διαμάχες και τον πολεμικό εξοπλισμό, και τα οποία απορρίπτουν τον πόλεμο ως μέσο άσκησης πολιτικής. Σε ορισμένα δυτικά κράτη, ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών τη δεκαετία του 1980, στάθηκε αφορμή για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου, διακρατικού και υποστηριζόμενου από μεγάλες ομάδες του πληθυσμού ειρηνευτικού κινήματος. Το κίνημα αυτό είχε ως στόχο την εφαρμογή άλλων εννοιών ασφαλείας και, μακροπρόθεσμα, την πλήρη κατάργηση των πυρηνικών όπλων.

FriedenserziehungΓένος: (f)

Γερμανικά: Friedenserziehung , Ελληνικά: εκπαίδευση για την ειρήνη
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Friedenserziehung verfolgt das Ziel, die Prävention und Bewältigung von Konflikten sowie gegebenenfalls deren Lösung mit gewaltfreien Methoden zu fördern.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στόχος της εκπαίδευσης για την ειρήνη είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση συγκρούσεων και, εφόσον προκύψει ανάγκη, η επίλυσή τους με την εφαρμογή ειρηνικών μεθόδων.

FriedensvertragΓένος: (m)

Γερμανικά: Friedensvertrag , Ελληνικά: συνθήκη ειρήνης
Θεματικά πεδία:

GaskammerΓένος: (f)

Γερμανικά: Gaskammer , Ελληνικά: θάλαμος αερίων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Nationalsozialisten setzten Gaskammern für die massenhafte Ermordung von Menschen aus "rassischen" oder politischen Gründen ein. Diese Gaskammern befanden sich in Tötungsanstalten, Konzentrationslagern und Vernichtungslagern.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Οι εθνικοσοσιαλιστές χρησιμοποιούσαν θαλάμους αερίων για τη μαζική δολοφονία ανθρώπων για «φυλετικούς» ή πολιτικούς λόγους. Οι θάλαμοι αερίων βρίσκονταν σε κέντρα θανάτωσης, στρατόπεδα συγκέντρωσης και στρατόπεδα εξόντωσης.

GastarbeiterΓένος: (m) - Θηλυκό: Gastarbeiterin

Γερμανικά: Gastarbeiter , Ελληνικά: γκασταρμπάιτερ
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Begriff Gastarbeiter bezeichnet Mitglieder einer Personengruppe, denen aufgrund von Anwerbeabkommen zur Erzielung von Erwerbseinkommen ein zeitlich befristeter Aufenthalt in der Bundesrepublik oder der DDR gewährt wurde. Der Begriff wurde jedoch seit den 1960er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland auch nach faktischem Wegfall der zeitlichen Befristung ohne weitere Differenzierung als Bezeichnung für Arbeitsmigranten populär.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «γκασταρμπάιτερ» αναφέρεται στα άτομα στα οποία, στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατολόγησης εργατικού δυναμικού, χορηγήθηκε άδεια διαμονής περιορισμένης διάρκειας στην πρώην Δυτική ή στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Ωστόσο, από την δεκαετία του 1960 και ακόμη και μετά την de facto άρση του περιορισμού της χρονικής διάρκειας διαμονής, ο ίδιος όρος εξακολουθεί να αποτελεί δημοφιλή χαρακτηρισμό για τους εργατικούς μετανάστες στη Γερμανία.

GedenkfeierΓένος: (f)

Γερμανικά: Gedenkfeier , Ελληνικά: τελετή μνήμης
Θεματικά πεδία:

GedenkortΓένος: (m)

Γερμανικά: Gedenkort , Ελληνικά: τόπος μνήμης
Θεματικά πεδία:

GedenkstätteΓένος: (f)

Γερμανικά: Gedenkstätte , Ελληνικά: χώρος μνήμης
Θεματικά πεδία:

GedenkstättenarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Gedenkstättenarbeit , Ελληνικά: δραστηριότητες που αφορούν τους χώρους μνήμης
Θεματικά πεδία:

GedenkstättenbesuchΓένος: (m)

Γερμανικά: Gedenkstättenbesuch , Ελληνικά: επίσκεψη σε χώρο μνήμης
Θεματικά πεδία:

GedenkstättenfahrtΓένος: (f)

Γερμανικά: Gedenkstättenfahrt , Ελληνικά: εκδρομή σε χώρο μνήμης
Θεματικά πεδία:

GedenkstättenportalΓένος: (n)

Γερμανικά: Gedenkstättenportal , Ελληνικά: δικτυακή πύλη χώρων μνήμης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Internetseite zu Orten der Erinnerung, z. B. in Europa

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ιστοσελίδα αφιερωμένη σε χώρους μνήμης, π.χ. στην Ευρώπη.

GedenkstättenpädagogikΓένος: (f)

Γερμανικά: Gedenkstättenpädagogik , Ελληνικά: παιδαγωγική που αφορά τους χώρους μνήμης
Θεματικά πεδία:

GedenkstättenseminarΓένος: (n)

Γερμανικά: Gedenkstättenseminar , Ελληνικά: σεμινάριο σε χώρο μνήμης
Θεματικά πεδία:

GedenktafelΓένος: (f)

Γερμανικά: Gedenktafel , Ελληνικά: αναμνηστική πλάκα
Θεματικά πεδία:

GedenktagΓένος: (m)

Γερμανικά: Gedenktag , Ελληνικά: ημέρα μνήμης
Θεματικά πεδία:

GenozidΓένος: (m)

Γερμανικά: Genozid , Ελληνικά: γενοκτονία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Bezeichnung „Genozid“ kam 1944 auf und bezeichnete die planmäßige Ermordung der europäischen Juden und anderer Volksgruppen durch die Nationalsozialisten in Deutschland. Heute wird das Wort „Genozid“ allgemein für „Völkermord“ und die gezielte Verfolgung von Bevölkerungsgruppen gebraucht, die sich durch Sprache, Religion und Tradition von anderen unterscheiden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «γενοκτονία» δημιουργήθηκε το 1944 για να περιγράψει την προσχεδιασμένη δολοφονία των Εβραίων της Ευρώπης και άλλων εθνοτικών ομάδων από τους εθνικοσοσιαλιστές στη Γερμανία. Σήμερα, η λέξη «γενοκτονία» αναφέρεται γενικά στον στοχευμένο διωγμό πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες διαφέρουν σε σχέση με τις υπόλοιπες ως προς τη γλώσσα, το θρήσκευμα και τις παραδόσεις τους.

GeschichtsaufarbeitungΓένος: (f)

Γερμανικά: Geschichtsaufarbeitung , Ελληνικά: μελέτη/επεξεργασία της ιστορίας
Θεματικά πεδία:

GeschichtsbewusstseinΓένος: (n)

Γερμανικά: Geschichtsbewusstsein , Ελληνικά: ιστορική συνείδηση
Θεματικά πεδία:

GeschichtsbildΓένος: (n)

Γερμανικά: Geschichtsbild , Ελληνικά: εικόνα της ιστορίας
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Unter einem Geschichtsbild versteht man im Allgemeinen die Summe der geschichtlichen Vorstellungen eines Menschen oder einer Gruppe.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

«Εικόνα της ιστορίας» (στα γερμανικά: Geschichtsbild) είναι, γενικά, το σύνολο των απόψεων ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων αναφορικά με την ιστορία.

Griechischer GewerkschaftsbundΓένος: (m)

Γερμανικά: Griechischer Gewerkschaftsbund , Ελληνικά: Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
Θεματικά πεδία:

HaltungΓένος: (f)

Γερμανικά: Haltung , Ελληνικά: στάση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Haltung beschreibt die innere (Grund)einstellung, die das Denken und Handeln von Menschen prägt.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στάση ονομάζεται η προσωπική αντίληψη ενός ατόμου, η οποία επηρεάζει τις σκέψεις και τις πράξεις του.

historisch-politische BildungΓένος: (f)

Γερμανικά: historisch-politische Bildung , Ελληνικά: ιστορικοπολιτική εκπαίδευση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Historisch-politische Bildungsarbeit im Kontext der Rechtsextremismusprävention zielt auf eine kritische Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus, um Verklärungen und Verharmlosungen dieser Epoche vorzubeugen und junge Menschen für die Gefahren menschenverachtender und demokratiefeindlicher Ideologien zu sensibilisieren. Zu diesem Zweck will sie Kenntnisse über die damals begangenen Verbrechen und ihre Akteure vermitteln und die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die diese Verbrechen ermöglichten, aufzeigen. Dabei werden auch Bezüge zur Gegenwart und zur Lebenswirklichkeit heutiger Jugendlicher hergestellt und die Frage nach Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen thematisiert. Neben der Vermittlung von Faktenwissen hat die Begegnung mit historischen Orten, in Form von Gedenkstättenbesuchen oder auch historischen Stadtteilführungen, einen großen Stellenwert. Hierbei hat sich die Arbeit mit historischen Zeitzeugen als wichtiger Zugang erwiesen, damit junge Menschen sich auf diese Themen einlassen und Empathie für die Opfer entwickeln.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στο πλαίσιο της πρόληψης του ακροδεξιού εξτρεμισμού, η ιστορικοπολιτική εκπαίδευση στοχεύει στην κριτική ενασχόληση με την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού, προκειμένου να προληφθεί ο εξωραϊσμός και η υποτίμηση των εγκλημάτων της εποχής και να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι αναφορικά με τους κινδύνους των απάνθρωπων και αντιδημοκρατικών ιδεολογιών. Για τον σκοπό αυτό, η ιστορικοπολιτική εκπαίδευση μεταδίδει γνώσεις σχετικά με τους δράστες και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού και καταδεικνύει το κοινωνικό πλαίσιο που επέτρεψε τη διάπραξή τους. Ταυτόχρονα γίνονται αναφορές στο παρόν και στην καθημερινή ζωή των σημερινών νέων και εξετάζονται τα ζητήματα της ευθύνης και των δυνατοτήτων δράσης σε ατομικό επίπεδο. Πέρα από τη μετάδοση γνώσεων, πολύ σημαντικές είναι και οι επισκέψεις σε χώρους μνήμης ή οι ξεναγήσεις με θέμα την ιστορία. Η συνεργασία με επιζώντες μάρτυρες έχει αποδειχθεί επίσης πολύ σημαντική, προκειμένου να εμπλακούν οι νέοι και να αντιμετωπίσουν τα θύματα με ενσυναίσθηση.

historisch-politisches LernenΓένος: (n)

Γερμανικά: historisch-politisches Lernen , Ελληνικά: ιστορικοπολιτική μάθηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

vgl. historisch-politische Bildung

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Πρβ. ιστορικοπολιτική εκπαίδευση.

historisches LernenΓένος: (n)

Γερμανικά: historisches Lernen , Ελληνικά: ιστορική μάθηση
Θεματικά πεδία:

HolocaustΓένος: (m)

Γερμανικά: Holocaust , Ελληνικά: Ολοκαύτωμα
Θεματικά πεδία:

Holocaust-ErziehungΓένος: (f)

Γερμανικά: Holocaust-Erziehung , Ελληνικά: διδασκαλία του Ολοκαυτώματος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Holocaust und der Nationalsozialismus sind fester Bestandteil der Curricula in den 16 deutschen Bundesländern. "Holocaust-Erziehung" kann Jugendliche für die Gefahren des Antisemitismus sensibilisieren.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το Ολοκαύτωμα και ο εθνικοσοσιαλισμός αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών και στα 16 κρατίδια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

InvasionΓένος: (f)

Γερμανικά: Invasion , Ελληνικά: εισβολή
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Im Zusammenhang der historisch-politischen Bildung bezeichnet Invasion das Einfallen von Truppen auf ein bestimmtes Gebiet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στο πλαίσιο της ιστορικοπολιτικής εκπαίδευσης, ο όρος «εισβολή» αναφέρεται στην είσοδο στρατευμάτων σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

JahrestagΓένος: (m)

Γερμανικά: Jahrestag , Ελληνικά: επέτειος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Gedenktag oder auch Jahrestag ist ein Kalenderdatum, an dem an ein bestimmtes historisches Ereignis oder an eine Persönlichkeit von hoher nationaler, staatlicher oder religiöser Bedeutung erinnert wird.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: ημέρα μνήμης (f). Επέτειος ή ημέρα μνήμης ονομάζεται μια ημερομηνία, στην οποία μνημονεύεται ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός ή μια προσωπικότητα υψηλής σημασίας για το έθνος, το κράτος ή τη θρησκεία.

JudeΓένος: (m) - Θηλυκό: Jüdin

Γερμανικά: Jude , Ελληνικά: Εβραίος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Juden bezeichnet man eine ethnisch-religiöse Gruppe oder Einzelpersonen, die sowohl Teil des jüdischen Volkes als auch der jüdischen Religion sein können. Die Benutzung des Wortes oder Begriffs ist im historischen Kontext verschiedener Staaten, auch als dortige religiöse Minderheit, unterschiedlich zu sehen. Judenfeinde unternehmen häufig den Versuch, rassistisch umzudefinieren, wer als Jude zu gelten habe.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Οι Εβραίοι είναι μια εθνοθρησκευτική ομάδα ή μεμονωμένα άτομα, τα οποία ανήκουν στον εβραϊκό λαό ή/και ακολουθούν το εβραϊκό θρήσκευμα. Η χρήση της λέξης οδηγεί σε διαφορετικούς συνειρμούς ανάλογα με το ιστορικό πλαίσιο των διαφόρων χωρών, ειδικά αυτών στις οποίες οι Εβραίοι αποτελούν ή αποτελούσαν θρησκευτική μειονότητα. Οι εχθροί των Εβραίων συχνά επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν, με ρατσιστικά κριτήρια, ποιος θα έπρεπε να θεωρείται Εβραίος.

JudensternΓένος: (m)

Γερμανικά: Judenstern , Ελληνικά: άστρο του Δαβίδ
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Judenstern (Gelber Stern) war ein vom nationalsozialistischen Regime eingeführtes Zwangskennzeichen für Personen, die nach den Nürnberger Gesetzen von 1935 rechtlich als Juden galten.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το κίτρινο άστρο του Δαβίδ αποτελούσε ένα υποχρεωτικό διακριτικό σήμα που εισήγαγε το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς για τα άτομα τα οποία, σύμφωνα με τους νόμους που αποφασίστηκαν το 1935 στη Νυρεμβέργη, θεωρούνταν Εβραίοι.

KapitulationΓένος: (f)

Γερμανικά: Kapitulation , Ελληνικά: συνθηκολόγηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Eine Kapitulation ist völkerrechtlich eine einseitige Unterwerfungserklärung. Der Unterlegene in einem Konflikt fordert für das Niederlegen der Waffen bestimmte Konzessionen ein. Das können territoriale Forderungen sein oder etwa Garantien für die Zivilbevölkerung gegen Plünderungen und Übergriffe.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Συνθηκολόγηση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι μια μονομερής δήλωση υποταγής. Η πλευρά η οποία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε μια σύγκρουση ζητά ορισμένες παραχωρήσεις, προκειμένου να προχωρήσει σε παύση των εχθροπραξιών. Τέτοιου είδους παραχωρήσεις μπορεί να είναι εδαφικές απαιτήσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την προστασία του άμαχου πληθυσμού από λεηλασίες και επιθέσεις.

KollaborationΓένος: (f)

Γερμανικά: Kollaboration , Ελληνικά: δοσιλογισμός
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Kollaboration ist die Mitarbeit bzw. Zusammenarbeit zwischen Personen oder Gruppen von Personen. Historisch ist der Begriff negativ besetzt und steht für die Zusammenarbeit mit dem Feind zu Zeiten eines Krieges oder der Besatzung. In diesem Sinne „kollaborierende“ Personen werden als Kollaborateure bezeichnet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο γερμανικός όρος αποδίδεται και ως «συνεργασία» μεταξύ ατόμων ή ομάδων ατόμων. Ιστορικά, ο γερμανικός όρος συνδέεται με αρνητικούς συνειρμούς, καθώς αναφέρεται στη συνεργασία με τον εχθρό σε περίοδο πολέμου ή κατοχής. Άτομα τα οποία συνεργάστηκαν με άλλους με αυτή την έννοια, ονομάζονται «δοσίλογοι».

kollektive ErinnerungΓένος: (f)

Γερμανικά: kollektive Erinnerung , Ελληνικά: συλλογική μνήμη
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: kollektives Gedächtnis (n)

Ελληνικά - Επεξήγηση:

KonzentrationslagerΓένος: (n)

Γερμανικά: Konzentrationslager , Ελληνικά: στρατόπεδο συγκέντρωσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Abkürzung: KZ. Der Begriff Konzentrationslager steht seit der Zeit des Nationalsozialismus für die Arbeits- und Vernichtungslager des NS-Regimes.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «στρατόπεδο συγκέντρωσης» υπάρχει από την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού και αναφέρεται στα στρατόπεδα εργασίας και στα στρατόπεδα εξόντωσης του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος.

KriegerdenkmalΓένος: (n)

Γερμανικά: Kriegerdenkmal , Ελληνικά: μνημείο πολέμου
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Kriegerdenkmal erinnert an die in einem Krieg gefallenen Soldaten (nicht an die Kriegsopfer). Kriegerdenkmäler, Kriegerehrenmale oder Ehrenmale gehören in fast allen Teilnehmerstaaten des Ersten Weltkrieges zum Landschaftsbild. Viele wurden um Gedenkschriften zu den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erweitert. Kriegerdenkmäler wurden aber auch in anderen Ländern anlässlich anderer Konflikte errichtet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ένα μνημείο πολέμου θυμίζει και τιμά τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε έναν πόλεμο (και όχι τα θύματα πολέμου). Μνημεία πολέμου υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε πολλά από αυτά προστέθηκαν αργότερα και επιγραφές με τα ονόματα των πεσόντων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, μνημεία πολέμου έχουν ανεγερθεί και σε άλλες χώρες με αφορμή άλλες συγκρούσεις.

KriegsgefangenerΓένος: (m) - Θηλυκό: Kriegsgefangene

Γερμανικά: Kriegsgefangener , Ελληνικά: αιχμάλωτος πολέμου
Θεματικά πεδία:

KriegsgräberstätteΓένος: (f)

Γερμανικά: Kriegsgräberstätte , Ελληνικά: νεκροταφείο πολέμου
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Eine Kriegsgräberstätte ist eine Grabstätte, auf der durch einen Krieg getötete Menschen (Kriegsopfer) beerdigt sind.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Νεκροταφείο πολέμου ονομάζεται ένα νεκροταφείο για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο (θύματα πολέμου).

KriegsverbrechenΓένος: (n)

Γερμανικά: Kriegsverbrechen , Ελληνικά: έγκλημα πολέμου
Θεματικά πεδία:

LernortΓένος: (m)

Γερμανικά: Lernort , Ελληνικά: τόπος εκμάθησης
Θεματικά πεδία:

LeugnungΓένος: (f)

Γερμανικά: Leugnung , Ελληνικά: άρνηση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

z. B. der nationalsozialistischen Verbrechen wie etwa die Holocaust-Leugnung. Als Holocaustleugnung bezeichnet man das Bestreiten oder weitgehende Verharmlosen des Holocausts. Dabei wird gegen gesichertes historisches Tatsachenwissen behauptet, der geplante, systematische, auf Ausrottung zielende Völkermord an etwa sechs Millionen europäischen Juden habe nicht stattgefunden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος αναφέρεται ενδεικτικά στην άρνηση αναγνώρισης των εγκλημάτων του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος, όπως π.χ. του Ολοκαυτώματος. Ως άρνηση του Ολοκαυτώματος χαρακτηρίζεται η αμφισβήτηση ή η σε μεγάλο βαθμό υποτίμηση του Ολοκαυτώματος. Οι υποστηρικτές της άρνησης του Ολοκαυτώματος ισχυρίζονται, ενάντια σε αδιάσειστα ιστορικά στοιχεία, ότι δεν υπήρξε προγραμματισμένη, συστηματική εξόντωση έξι εκατομμυρίων Εβραίων.

LinksextremerΓένος: (m) - Θηλυκό: Linksextreme

Γερμανικά: Linksextremer , Ελληνικά: αριστερός εξτρεμιστής
Θεματικά πεδία:

LinksextremismusΓένος: (m)

Γερμανικά: Linksextremismus , Ελληνικά: αριστερός εξτρεμισμός
Θεματικά πεδία:

LokalgeschichteΓένος: (f)

Γερμανικά: Lokalgeschichte , Ελληνικά: τοπική ιστορία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Auch: Ortsgeschichte (f). Darunter versteht man die Vergangenheit einer Ortschaft, eines Dorfes, einer Stadt oder eines regional definierten Gebietes sowie die diesbezügliche Geschichtsschreibung.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η τοπική ιστορία αναφέρεται στο παρελθόν ενός τόπου –δηλαδή ενός χωριού, μιας πόλης ή μιας καθορισμένης περιοχής–, καθώς και στην καταγραφή της ιστορίας του.

MahnmalΓένος: (n)

Γερμανικά: Mahnmal , Ελληνικά: μνημείο
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Mahnmal ist eine Spezialform des Denkmals, das durch seine öffentliche Präsenz mahnend an ein historisches Ereignis erinnern soll. Mahnmale sollen im Betrachter Betroffenheit erzeugen und das Erinnern über die Generationen hinweg tradieren.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ένα μνημείο τοποθετείται σε δημόσιο χώρο, προκειμένου να θυμίζει με την παρουσία του ένα ιστορικό γεγονός. Τα ιστορικά μνημεία σχεδιάζονται συχνά έτσι ώστε να προκαλούν δέος σε αυτόν που τα παρατηρεί και να διατηρούν ζωντανή την ανάμνηση του γεγονότος από γενιά σε γενιά.

MassakerΓένος: (n)

Γερμανικά: Massaker , Ελληνικά: σφαγή
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Massaker ist ein Massenmord unter besonders grausamen Umständen, ein Gemetzel oder Blutbad, häufig im Zusammenhang mit Motiven wie Hass oder Rache. Im Völkerrecht werden genauer definierte Begriffe wie "Völkermord", "Kriegsverbrechen" oder "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" verwendet, weil die Bezeichnung Massaker unscharfe Nebenbedeutungen mit sich trägt und deshalb propagandistisch leichter missbraucht werden kann.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Σφαγή ονομάζεται μια μαζική δολοφονία η οποία πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, ένα «μακελειό» ή «λουτρό αίματος», και συχνά βασίζεται σε κίνητρα όπως το μίσος ή η εκδίκηση. Στο διεθνές δίκαιο χρησιμοποιούνται ακριβέστεροι όροι όπως «γενοκτονία», «έγκλημα πολέμου» ή «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», διότι η λέξη «σφαγή» συνδέεται με ασαφείς συνειρμούς και, κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευκολότερα για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

MassengrabΓένος: (n)

Γερμανικά: Massengrab , Ελληνικά: μαζικός τάφος, ομαδικός τάφος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Nach Massenmorden in totalitären Regimen werden die Opfer in Massengräbern beerdigt. Die deutsche Wehrmacht hat unter anderem während des Zweiten Weltkriegs in den besetzten Ländern Griechenland, Frankreich und Italien im Zuge von Racheaktionen die Bevölkerung ganzer Dörfer hingerichtet und die Opfer in Massengräbern verscharrt.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Μετά από τις μαζικές δολοφονίες, στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα θύματα θάβονται σε μαζικούς τάφους. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίες βρίσκονταν υπό κατοχή, η γερμανική Βέρμαχτ εκτέλεσε τον πληθυσμό ολόκληρων χωριών ως αντίποινα και έθαψε τα θύματα σε μαζικούς τάφους.

MassenmordΓένος: (m)

Γερμανικά: Massenmord , Ελληνικά: μαζική δολοφονία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Außerhalb der Kriminologie wird der Begriff in der Politikwissenschaft und auch umgangssprachlich für Ereignisse verwendet, bei denen eine sehr große Zahl von Menschen vorsätzlich getötet wurde, insbesondere bei politisch motivierten Massentötungen durch Regierungen oder Terroranschlägen. Auch einzelne Mordaktionen während eines Völkermordes werden häufig als Massenmord bezeichnet. Bezüglich Holocaust und Porajmos (Völkermord an Roma während des Nationalsozialismus) in seiner Gesamtheit und Dimension prägte sich der Begriff Massenvernichtung, analog benannten Historiker die industrialisierten NS-Tötungsstätten später Vernichtungslager.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Εκτός από την εγκληματολογία, ο όρος «μαζική δολοφονία» χρησιμοποιείται και στις πολιτικές επιστήμες αλλά και στην καθομιλουμένη αναφερόμενος σε ιστορικά γεγονότα κατά τα οποία ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων θανατώθηκε σκόπιμα και κυρίως για τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό συνέβη με πολιτικά κίνητρα από κυβερνήσεις ή στο πλαίσιο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ως μαζική δολοφονία θεωρούνται συχνά ακόμη και μεμονωμένες δολοφονίες οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας γενοκτονίας. Ειδικά για το Ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία των Ρομά κατά την περίοδο του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος χρησιμοποιείται και ο συναφής όρος «μαζική εξόντωση». Βάσει αυτού, οι ιστορικοί ονόμασαν αργότερα τα στρατόπεδα βιομηχανοποιημένης θανάτωσης του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος «στρατόπεδα εξόντωσης».

MenschheitsverbrechenΓένος: (n)

Γερμανικά: Menschheitsverbrechen , Ελληνικά: έγκλημα κατά της ανθρωπότητας
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: "Verbrechen (n) gegen die Menschlichkeit". Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist ein Straftatbestand im Völkerstrafrecht, der durch einen ausgedehnten oder systematischen Angriff gegen eine Zivilbevölkerung gekennzeichnet ist.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στο διεθνές ποινικό δίκαιο, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αποτελεί ποινικό αδίκημα. Χαρακτηριστικό στοιχείο ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας είναι η εκτεταμένη ή συστηματική επίθεση κατά του άμαχου πληθυσμού.

MultiperspektivitätΓένος: (f)

Γερμανικά: Multiperspektivität , Ελληνικά: πολυπρισματικότητα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Im Zusammenhang mit Geschichtsunterricht bedeutet Multiperspektivität, dass historische Sachverhalte anhand verschieden-perspektivischer Quellen erarbeitet werden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: πολυπρισματική θεώρηση (f). Η πολυπρισματικότητα, στο μάθημα της ιστορίας, σημαίνει ότι τα ιστορικά γεγονότα προσεγγίζονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με τη χρήση διαφορετικών πηγών.

MärtyrerdorfΓένος: (n)

Γερμανικά: Märtyrerdorf , Ελληνικά: μαρτυρικό χωριό
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Märtyrerdörfer sind Orte, an denen die deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs Verbrechen an der Zivilbevölkerung begangen haben, z. B. in Griechenland. In diesem Kontext werden synonym oft auch die Begriffe "Opferdörfer" oder "Opfergemeinden" verwendet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Μαρτυρικά χωριά ονομάζονται οι τόποι όπου, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί κατακτητές διέπραξαν εγκλήματα κατά του άμαχου πληθυσμού, όπως συνέβη π.χ. στην Ελλάδα.

MärtyrergemeindeΓένος: (f)

Γερμανικά: Märtyrergemeinde , Ελληνικά: μαρτυρική κοινότητα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Märtyrergemeinden sind Orte, an denen die deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs Verbrechen an der Zivilbevölkerung begangen haben, z. B. in Griechenland. In diesem Kontext werden synonym oft auch die Begriffe "Opferdörfer" oder "Opfergemeinden" verwendet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Μαρτυρικές κοινότητες ονομάζονται οι τόποι όπου, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί κατακτητές διέπραξαν εγκλήματα κατά του άμαχου πληθυσμού, όπως συνέβη π.χ. στην Ελλάδα.

NachgeborenerΓένος: (m) - Θηλυκό: Nachgeborene

Γερμανικά: Nachgeborener , Ελληνικά: επιγενόμενος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Generation der Enkel von Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η γενιά των εγγονών των αυτοπτών μαρτύρων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

NachkriegszeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Nachkriegszeit , Ελληνικά: μεταπολεμική περίοδος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η εποχή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

NationΓένος: (f)

Γερμανικά: Nation , Ελληνικά: έθνος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Begriff "Nation" bezeichnet größere Gruppen oder Kollektive von Menschen, denen gemeinsame Merkmale wie Sprache, Tradition, Sitten, Bräuche oder Abstammung zugeschrieben werden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Έθνος ονομάζεται μια μεγάλη ομάδα ή κοινότητα ανθρώπων στους οποίους αποδίδονται κοινά χαρακτηριστικά όπως γλώσσα, παράδοση, ήθη και έθιμα ή καταγωγή.

NationalismusΓένος: (m)

Γερμανικά: Nationalismus , Ελληνικά: εθνικισμός
Θεματικά πεδία:

nationalsozialistische VerbrechenΓένος: (n (pl))

Γερμανικά: nationalsozialistische Verbrechen , Ελληνικά: εθνικοσοσιαλιστικά εγκλήματα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: NS-Verbrechen (n/pl). Dazu zählen Konzentrationslager, Judenverfolgung, Euthanasie, Mord an Kriegsgefangenen, Massaker an der Zivilbevölkerung, die so genannte "Vernichtung durch Arbeit", der Völkermord an den Sinti und Roma, die Verfolgung Andersdenkender, die Verfolgung Homosexueller, Experimente an lebenden Menschen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: ναζιστικά εγκλήματα (n/pl). Στα εθνικοσοσιαλιστικά εγκλήματα περιλαμβάνονται τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο διωγμός των Εβραίων, η ευθανασία, η δολοφονία αιχμαλώτων πολέμου, η σφαγή άμαχου πληθυσμού, η «εξόντωση μέσα από τη δουλειά», η γενοκτονία των Σίντι και των Ρομά, ο διωγμός των αντιφρονούντων και των ομοφυλόφιλων, και τα πειράματα σε ζωντανούς ανθρώπους.

nationalstaatliches DenkenΓένος: (n)

Γερμανικά: nationalstaatliches Denken , Ελληνικά: εθνοκεντρικός τρόπος σκέψης
Θεματικά πεδία:

NeonaziΓένος: (m)

Γερμανικά: Neonazi , Ελληνικά: νεοναζί
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Neonazis bezeichnet man nach 1945 geborene Rechtsextreme, die sich geistig und politisch ebenso wie in Symbolik und Aktionsformen offen in die Traditionen des historischen Nationalsozialismus unter Adolf Hitler stellen. Sie pflegen das NS-Erbe, Traditionen von SA- und SS-Verbänden und verharmlosen und verherrlichen die Politik der Nationalsozialisten.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Νεοναζί χαρακτηρίζονται οι ακροδεξιοί που γεννήθηκαν μετά το 1945 και οι οποίοι τάσσονται ανοιχτά υπέρ των παραδόσεων του ιστορικού εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος του Χίτλερ τόσο σε πνευματικό και πολιτικό επίπεδο όσο και σε θέματα συμβολισμών και μορφών δράσης. Οι νεοναζί καλλιεργούν την εθνικοσοσιαλιστική κληρονομιά και τις παραδόσεις των SA και των SS, δοξάζουν την πολιτική των εθνικοσοσιαλιστών και υποβαθμίζουν τις συνέπειές της.

NS

Γερμανικά: NS , Ελληνικά: NS
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Abkürzung für Nationalsozialismus

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Γερμανική συντομογραφία της λέξης «Nationalsozialismus» (εθνικοσοσιαλισμός).

NS-VerbrechenΓένος: (n (pl))

Γερμανικά: NS-Verbrechen , Ελληνικά: εθνικοσοσιαλιστικά εγκλήματα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Nationalsozialistische Verbrechen (n/pl). Dazu zählen Konzentrationslager, Judenverfolgung, Euthanasie, Mord an Kriegsgefangenen, Massaker an der Zivilbevölkerung, die so genannte "Vernichtung durch Arbeit", der Völkermord an den Sinti und Roma, die Verfolgung Andersdenkender, die Verfolgung Homosexueller, Experimente an lebenden Menschen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: ναζιστικά εγκλήματα (n/pl). Στα εθνικοσοσιαλιστικά εγκλήματα περιλαμβάνονται τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο διωγμός των Εβραίων, η ευθανασία, η δολοφονία αιχμαλώτων πολέμου, η σφαγή άμαχου πληθυσμού, η «εξόντωση μέσα από τη δουλειά», η γενοκτονία των Σίντι και των Ρομά, ο διωγμός των αντιφρονούντων και των ομοφυλόφιλων, και τα πειράματα σε ζωντανούς ανθρώπους.

OpferΓένος: (n)

Γερμανικά: Opfer , Ελληνικά: θύμα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Im historisch-politischen Kontext bezieht sich der Begriff insbesondere auf Kriegsopfer sowie Opfer von Massenvernichtung und Massenverbrechen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Σε ιστορικοπολιτικό πλαίσιο, ο όρος «θύμα» αναφέρεται κυρίως σε θύματα πολέμου, μαζικής εξόντωσης και μαζικών εγκλημάτων.

OpferdorfΓένος: (n)

Γερμανικά: Opferdorf , Ελληνικά: μαρτυρικό χωριό
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Opferdörfer sind Orte, an denen die deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs Verbrechen an der Zivilbevölkerung begangen haben, z. B. in Griechenland. In diesem Kontext werden synonym oft auch die Begriffe "Opfergemeinden" und "Märtyrergemeinden" verwendet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Μαρτυρικά χωριά ονομάζονται οι τόποι όπου, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί κατακτητές διέπραξαν εγκλήματα κατά του άμαχου πληθυσμού, όπως συνέβη π.χ. στην Ελλάδα.

OpfergemeindeΓένος: (f)

Γερμανικά: Opfergemeinde , Ελληνικά: μαρτυρική κοινότητα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Opfergemeinden sind Orte, an denen die deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs Verbrechen an der Zivilbevölkerung begangen haben, z. B. in Griechenland. In diesem Kontext werden synonym oft auch die Begriffe "Opferdörfer" und "Märtyrergemeinden" verwendet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Μαρτυρικές κοινότητες ονομάζονται οι τόποι όπου, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί κατακτητές διέπραξαν εγκλήματα κατά του άμαχου πληθυσμού, όπως συνέβη π.χ. στην Ελλάδα.

OpfergruppeΓένος: (f)

Γερμανικά: Opfergruppe , Ελληνικά: ομάδα θυμάτων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Gemeinschaft von Menschen, deren verbindende Gemeinsamkeit (beispielsweise gleiche Abstammung, Religion, Nationalität, sexuelle/politische Orientierung, etc.) sie zu einer Gruppe macht, die ein meist erhebliches Unrecht (beispielsweise Ermordung, Inhaftierung) erleiden mussten

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Άνθρωποι οι οποίοι, βάσει των κοινών τους χαρακτηριστικών (π.χ. κοινή καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα, σεξουαλικός ή πολιτικός προσανατολισμός κ.ά.), αποτελούν ομάδα, και οι οποίοι υπέστησαν μια σημαντική αδικία (π.χ. δολοφονία, φυλάκιση).

PartisaneΓένος: (m) - Θηλυκό: Partisanin

Γερμανικά: Partisane , Ελληνικά: αντάρτης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Jemand, der nicht als regulärer Soldat, sondern als Angehörige/r bewaffneter, aus dem Hinterhalt operierender Gruppen oder Verbände gegen den in sein Land eingedrungenen Feind kämpft

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επίσης: παρτιζάνος (m). Κάποιος ο οποίος πολεμά για τη χώρα του, ενάντια στους ξένους εισβολείς, όχι ως μέλος τακτικού στρατού, αλλά ως μέλος ένοπλων ομάδων ή οργανώσεων.

PolitikverdrossenheitΓένος: (f)

Γερμανικά: Politikverdrossenheit , Ελληνικά: αποστροφή για την πολιτική
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Begriff "Politikverdrossenheit", auch "Politikverdruss" (m) oder "Politikmüdigkeit" (f), bezeichnet zwei verschiedene Arten negativer Einstellungen von Bürgern eines Staates:
1) Politiker- und Parteienverdrossenheit als Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik einerseits,
2) Politik- oder Staatsverdrossenheit als generelle Unzufriedenheit mit dem politischen System und den demokratischen Institutionen andererseits.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «αποστροφή για την πολιτική», «αγανάκτηση με την πολιτική» ή «αποξένωση από την πολιτική» αναφέρεται σε δύο διαφορετικές μορφές αρνητικής στάσης εκ μέρους των πολιτών ενός κράτους:
1) στην αποστροφή για τους πολιτικούς και τα κόμματα ως δυσαρέσκεια απέναντι στην τρέχουσα πολιτική,
2) στην αποστροφή για την πολιτική και το κράτος ως γενική δυσαρέσκεια απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

politische BildungΓένος: (f)

Γερμανικά: politische Bildung , Ελληνικά: πολιτειακή παιδεία
Θεματικά πεδία:

QuelleΓένος: (f)

Γερμανικά: Quelle , Ελληνικά: πηγή
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Text oder Person(engruppe), von der man bestimmte Informationen unmittelbar erhält

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Κείμενο, άτομο ή ομάδα ατόμων από όπου κάποιος λαμβάνει άμεσα πληροφορίες.

radikalisierter JugendlicherΓένος: (m) - Θηλυκό: radikalisierte Jugendliche

Γερμανικά: radikalisierter Jugendlicher , Ελληνικά: ριζοσπαστικοποιημένος νέος
Θεματικά πεδία:

rechtsextrem orientierter JugendlicherΓένος: (m) - Θηλυκό: rechtsextrem orientierte Jugendliche

Γερμανικά: rechtsextrem orientierter Jugendlicher , Ελληνικά: δεξιός εξτρεμιστής νέος
Θεματικά πεδία:

rechtspopulistische BewegungenΓένος: (f (pl))

Γερμανικά: rechtspopulistische Bewegungen , Ελληνικά: δεξιά λαϊκιστικά κινήματα
Θεματικά πεδία:

ReparationszahlungenΓένος: (f (pl))

Γερμανικά: Reparationszahlungen , Ελληνικά: πολεμικές αποζημιώσεις
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Reparationen oder Reparationszahlungen sind Transferleistungen in Form von Kriegsentschädigungen. Der Begriff bezeichnet wirtschaftliche Leistungen bzw. Schadensersatz in finanzieller oder materieller Form, die von einem besiegten Land für angebliche oder tatsächliche Kriegsschäden an ein anderes, siegreiches Land zu leisten sind. Reparationen sollen die Lasten des Krieges den Verlierern auferlegen (also helfen, entstandene Schäden zu „reparieren“). Zu den Kriegslasten gehören die Schäden an Vermögen, Immobilien und Menschen. Art und Umfang von Reparationen sind in der Regel Gegenstand eines Friedensvertrages, der den Konflikt beenden soll.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Οι πολεμικές αποζημιώσεις αποτελούν αποζημιώσεις οικονομικής ή υλικής φύσης, οι οποίες καταβάλλονται από ένα ηττημένο κράτος στον νικητή για εικαζόμενες ή πραγματικές βλάβες. Ο στόχος είναι να επιβαρυνθούν οι ηττημένοι με την αποκατάσταση των ζημιών σε περιουσίες, ακίνητα και ανθρώπους. Η φύση και το μέγεθος των αποζημιώσεων αποτελούν κατά κανόνα αντικείμενο μιας ειρηνευτικής συνθήκης, με την οποία λήγει η διαμάχη.

RessentimentΓένος: (n)

Γερμανικά: Ressentiment , Ελληνικά: εχθρότητα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Eine auf Vorurteilen, einem Gefühl der Unterlegenheit, Neid oder Ähnlichem beruhende gefühlsmäßige, oft unbewusste Abneigung

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Συχνά ασύνειδη αποστροφή που βασίζεται σε προκαταλήψεις, αισθήματα κατωτερότητας, φθόνου ή κάτι παραπλήσιο.

SabotageΓένος: (f)

Γερμανικά: Sabotage , Ελληνικά: σαμποτάζ
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Sabotage bezeichnet man die absichtliche Störung eines wirtschaftlichen oder militärischen Ablaufs zur Erreichung eines bestimmten (oft politischen) Zieles. Sabotage wurde u. a. während des Zweiten Weltkriegs als eine Form des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus eingesetzt. Griechische Partisanen begingen zum Beispiel Sabotageakte, unternahmen Anschläge auf deutsche Besatzungsdienststellen und Militärtransporte. Als Vergeltung gegen solche Widerstandsaktionen begingen deutsche Soldaten die Massaker in Kalavrita auf dem Peloponnes und in Distomo bei Delphi.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Σαμποτάζ ονομάζεται η σκόπιμη παρεμπόδιση μιας οικονομικής ή στρατιωτικής διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος (συχνά πολιτικός) στόχος. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τα σαμποτάζ αποτέλεσαν μια μορφή αντίστασης ενάντια στον εθνικοσοσιαλισμό. Για παράδειγμα, οι Έλληνες αντάρτες έκαναν σαμποτάζ, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε υπηρεσίες των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής και σε στρατιωτικά μεταφορικά μέσα. Ως αντίποινα για τέτοιου είδους αντιστασιακές ενέργειες, οι Γερμανοί στρατιώτες διέπραξαν τη σφαγή των Καλαβρύτων και τη σφαγή του Διστόμου.

SchlachtfeldΓένος: (n)

Γερμανικά: Schlachtfeld , Ελληνικά: πεδίο μάχης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Folge der Auseinandersetzungen fanden auf den Schlachtfeldern der Weltgeschichte immer wieder Tod, Zerstörungen und menschliches Leid statt. Ehemalige Schlachtfelder haben sich tief in das kollektive Gedächtnis der betroffenen Völker eingegraben und dienen ihnen unabhängig von Sieg oder Niederlage als identitätsstiftender Ort. Während bis zum Zweiten Weltkrieg oft nur die Sieger am Schlachtfeld heroisierende Denkmäler errichteten, werden seitdem Gedenkstätten zunehmend als Orte der Versöhnung konzipiert.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στην παγκόσμια ιστορία, τα πεδία μάχης, ως συνέπεια των συγκρούσεων, ήταν πάντα χώροι θανάτου, καταστροφών και ανθρώπινου πόνου. Τα πεδία μάχης του παρελθόντος έχουν χαραχτεί βαθιά στη συλλογική μνήμη των λαών που ενεπλάκησαν σε πολέμους και, ανεξάρτητα από το αν η σύγκρουση κατέληξε σε νίκη ή σε ήττα, αποτελούν στοιχείο της συλλογικής ταυτότητας. Ενώ μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο οι νικητές έστηναν μνημεία για να τιμήσουν τους ήρωές τους, από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα τα μνημεία αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως τόποι συμφιλίωσης.

ShoaΓένος: (f)

Γερμανικά: Shoa , Ελληνικά: ολοκαύτωμα
Θεματικά πεδία:

SoldatenfriedhofΓένος: (m)

Γερμανικά: Soldatenfriedhof , Ελληνικά: στρατιωτικό νεκροταφείο
Θεματικά πεδία:

SpurensucheΓένος: (f)

Γερμανικά: Spurensuche , Ελληνικά: αναζήτηση για ίχνη
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Systematische Suche nach Spuren, z. B. im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg oder im Rahmen des Holocaust-Gedenkens

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Συστηματική αναζήτηση για ίχνη, π.χ. σε σχέση με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ή στο πλαίσιο της μνήμης του Ολοκαυτώματος.

StammbaumΓένος: (m)

Γερμανικά: Stammbaum , Ελληνικά: γενεαλογικό δέντρο
Θεματικά πεδία:

Tonarchiv erzählter GeschichteΓένος: (n)

Γερμανικά: Tonarchiv erzählter Geschichte , Ελληνικά: ιστορικό ηχητικό αρχείο
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Form der biographischen Geschichtsarbeit: Zeitzeugen und Überlebende erzählen ihre Lebensgeschichte und berichten über ihre Erfahrungen. Die Berichte und Erzählungen werden archiviert, z. B. in Internetarchiven. Auf diese Weise wird intensives Hören, Nachfühlen und Verstehen ermöglicht.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το ιστορικό ηχητικό αρχείο εντάσσεται στο πλαίσιο της βιογραφικής ιστορίας. Μάρτυρες ιστορικών γεγονότων και επιζώντες διηγούνται ιστορίες από τη ζωή τους και μιλούν για τις εμπειρίες τους. Οι μαρτυρίες και οι διηγήσεις αρχειοθετούνται, π.χ. στο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η ακρόαση, η ενσυναίσθηση και η κατανόηση.

TrümmerfrauΓένος: (f)

Γερμανικά: Trümmerfrau , Ελληνικά: γυναίκα των χαλασμάτων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Trümmerfrauen bezeichnet man die Frauen, die in Deutschland nach Ende des 2. Weltkrieges die Trümmer weggeräumt haben, weil viele Männer im Krieg gefallen oder in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Dabei mussten die Trümmer so bearbeitet werden, dass sie für den Wiederaufbau verwendet werden konnten. Ein Teil der Frauen übernahm diese Aufgabe freiwillig, andere wurden durch ein Gesetz des Alliierten Kontrollrats dazu verpflichtet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

«Γυναίκες των χαλασμάτων» (στα γερμανικά: Trümmerfrauen) ονομάζονται οι γυναίκες οι οποίες καθάρισαν τα χαλάσματα του πολέμου από τις βομβαρδισμένες πόλεις, δεδομένου ότι πολλοί από τους άντρες είχαν πεθάνει στον πόλεμο ή ήταν αιχμάλωτοι πολέμου. Τα χαλάσματα έπρεπε να υποστούν επεξεργασία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αναδόμηση. Ορισμένες από τις γυναίκες ανέλαβαν αυτό το καθήκον οικειοθελώς, ενώ άλλες υποχρεώθηκαν να το κάνουν βάσει νόμου που είχε επιβληθεί από το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου.

TäterΓένος: (m) - Θηλυκό: Täterin

Γερμανικά: Täter , Ελληνικά: θύτης
Θεματικά πεδία:

TätergenerationΓένος: (f)

Γερμανικά: Tätergeneration , Ελληνικά: γενιά των δραστών
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Generation der NS-Täter

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «γενιά των δραστών» (στα γερμανικά: Tätergeneration) αναφέρεται στη γενιά η οποία διέπραξε τα εθνικοσοσιαλιστικά εγκλήματα.

VerantwortungΓένος: (f)

Γερμανικά: Verantwortung , Ελληνικά: ευθύνη
Θεματικά πεδία:

VerbrechenΓένος: (n)

Γερμανικά: Verbrechen , Ελληνικά: έγκλημα
Θεματικά πεδία:

VerfolgterΓένος: (m) - Θηλυκό: Verfolgte

Γερμανικά: Verfolgter , Ελληνικά: διωχθείς
Θεματικά πεδία:

VerfolgungΓένος: (f)

Γερμανικά: Verfolgung , Ελληνικά: δίωξη
Θεματικά πεδία:

VergangenheitsbewältigungΓένος: (f)

Γερμανικά: Vergangenheitsbewältigung , Ελληνικά: συμφιλίωση με το παρελθόν
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Auseinandersetzung einer Nation mit einem problematischen Abschnitt ihrer jüngeren Geschichte, in Deutschland besonders mit der Zeit des Nationalsozialismus

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η ενασχόληση και η συμφιλίωση ενός έθνους με ένα προβληματικό κομμάτι της πρόσφατης ιστορίας του. Στη Γερμανία, η ενασχόληση με τον εθνικοσοσιαλισμό.

VergasungΓένος: (f)

Γερμανικά: Vergasung , Ελληνικά: θανάτωση με αέριο
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Vergasung nannte das nationalsozialistische Regime in Deutschland (1933-1945) die Methode, mit der es in den Gaskammern der Vernichtungslager vor allem mit Cyanwasserstoff (Zyklon B) ungefähr 3 Millionen Juden und Zehntausende von Sinti, Roma und anderen Gefangenen umbrachte.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Πρόκειται για τη μέθοδο με την οποία το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς θανάτωσε στους θαλάμους αερίων των στρατοπέδων εξόντωσης περίπου 3 εκατομμύρια Εβραίους και δεκάδες χιλιάδες Σίντι, Ρομά και άλλους αιχμαλώτους. Η χημική ουσία που χρησιμοποιούνταν για τον σκοπό αυτό ήταν κυρίως το υδροκυάνιο (Zyklon B).

VernichtungslagerΓένος: (n)

Γερμανικά: Vernichtungslager , Ελληνικά: στρατόπεδο εξόντωσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Vernichtungslager wird eine Gruppe von Konzentrationslagern genannt, die in der Zeit des Nationalsozialismus von Einheiten der SS in Polen sowie in Weißrussland für den Massenmord an Juden und weiteren von den Nationalsozialisten verfolgten Personengruppen betrieben wurden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στρατόπεδα εξόντωσης ονομάζονται ορισμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Πολωνία και τη Λευκορωσία, τα οποία κατά τη διάρκεια του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος διοικούνταν από μονάδες των SS και χρησιμοποιούνταν για τη μαζική δολοφονία Εβραίων και άλλων ομάδων ατόμων που διώκονταν από τους εθνικοσοσιαλιστές.

VerräterΓένος: (m) - Θηλυκό: Verräterin

Γερμανικά: Verräter , Ελληνικά: προδότης
Θεματικά πεδία:

VersöhnungΓένος: (f)

Γερμανικά: Versöhnung , Ελληνικά: συμφιλίωση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe und der Internationalen Jugendarbeit sowie in Abgrenzung zur alltagssprachlichen Verwendung wird der Begriff als Bestandteil der Aktivitäten verwendet, die zur Vergangenheits-, Konfliktbewältigung und zur Friedensbildung zwischen Staaten, Völkern und Menschengruppen beitragen. In der deutsch-griechischen Zusammenarbeit bezieht sich der Begriff insbesondere auf die Bewältigung der Konflikte, die durch die Greuel des Nazi-Regimes in Griechenland weiterhin bestehen. Vgl. auch: "Versöhnungsarbeit".

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των παιδιών και των νέων και των διεθνών δραστηριοτήτων για τη νεολαία, ο όρος «συμφιλίωση» χρησιμοποιείται ως στοιχείο των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη συμφιλίωση με το παρελθόν, στη διαχείριση συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης μεταξύ κρατών, λαών και ομάδων ατόμων. Στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας, ο όρος αναφέρεται κυρίως στη αποκατάσταση των σχέσεων των δύο λαών, δεδομένου ότι τα φρικτά εγκλήματα που πραγματοποίησε το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς στην Ελλάδα εξακολουθούν να αποτελούν αφορμή για συγκρούσεις. Πρβ. δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίτευξη της συμφιλίωσης.

VersöhnungsarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Versöhnungsarbeit , Ελληνικά: δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίτευξη της συμφιλίωσης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe und der Internationalen Jugendarbeit wird der Begriff für alle Aktivitäten verwendet, die zur Vergangenheits-, Konfliktbewältigung und zur Friedensbildung zwischen Staaten, Völkern und Menschengruppen beitragen. In der deutsch-griechischen Zusammenarbeit bezieht sich der Begriff insbesondere auf Prozesse der Bewältigung der Konflikte, die durch die Greuel des Nazi-Regimes in Griechenland weiterhin bestehen. Vgl. auch: "Versöhnung".

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των παιδιών και των νέων και των διεθνών δραστηριοτήτων για τη νεολαία, ο όρος «δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίτευξη της συμφιλίωσης» χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στη συμφιλίωση με το παρελθόν, στη διαχείριση συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης μεταξύ κρατών, λαών και ομάδων ατόμων. Στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας, ο όρος αναφέρεται κυρίως σε διαδικασίες που συμβάλλουν στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο λαών, δεδομένου ότι τα φρικτά εγκλήματα που πραγματοποίησε το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς στην Ελλάδα εξακολουθούν να αποτελούν αφορμή για συγκρούσεις. Πρβ. συμφιλίωση.

VertreibungΓένος: (f)

Γερμανικά: Vertreibung , Ελληνικά: εκτόπιση πληθυσμού
Θεματικά πεδία:

Volksbund Deutsche KriegsgräberfürsorgeΓένος: (m)

Γερμανικά: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge , Ελληνικά: Σύνδεσμος Φροντίδας Γερμανικών Τάφων Πολέμου
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine humanitäre Organisation. Er widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Seit 1953 führt der Volksbund internationale Jugendbegegnungen und Workcamps unter dem Motto "Versöhnung über den Gräbern - Arbeit für den Frieden" in ganz Europa durch. Die Bildungsreferentinnen und -referenten in den Landesverbänden arbeiten mit Schulen und Hochschulen zusammen und führen Projekte auf Kriegsgräberstätten im In- und Ausland durch.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

O Σύνδεσμος Φροντίδας Γερμανικών Τάφων Πολέμου (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση η οποία, κατόπιν εντολής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας, έχει αναλάβει το έργο της καταγραφής, συντήρησης και φροντίδας των τάφων των Γερμανών νεκρών πολέμου στο εξωτερικό. O Σύνδεσμος Φροντίδας Γερμανικών Τάφων Πολέμου διοργανώνει, από το 1953, διεθνείς συναντήσεις νέων και προγράμματα εθελοντικής εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, με το σύνθημα «Συμφιλίωση πάνω από τους τάφους – εργασία για την ειρήνη». Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικών δράσεων στα διάφορα κρατίδια συνεργάζονται με σχολεία και πανεπιστήμια και πραγματοποιούν έργα σε πολεμικά νεκροταφεία στη Γερμανία και στο εξωτερικό.

VölkermordΓένος: (m)

Γερμανικά: Völkermord , Ελληνικά: γενοκτονία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Synonym: Genozid (m). Ein Völkermord oder Genozid ist seit der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 ein Straftatbestand im Völkerstrafrecht, der nicht verjährt. Gekennzeichnet ist er durch die spezielle Absicht, auf direkte oder indirekte Weise eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Daher wird er auch als einzigartiges Verbrechen, als "Verbrechen der Verbrechen" (englisch: crime of crimes) oder als das schlimmste Verbrechen im Völkerstrafrecht bezeichnet.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Από τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας του 1948, στο διεθνές ποινικό δίκαιο η γενοκτονία αποτελεί ποινικό αδίκημα που δεν παραγράφεται. Χαρακτηριστικό της είναι η πρόθεση ολικής ή μερικής καταστροφής μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Γι' αυτό τον λόγο χαρακτηρίζεται και ως μοναδικό στο είδος του έγκλημα, ως έγκλημα των εγκλημάτων (στα Αγγλικά crime of crimes) ή ως το χειρότερο έγκλημα του διεθνούς ποινικού δικαίου.

VölkerverständigungΓένος: (f)

Γερμανικά: Völkerverständigung , Ελληνικά: αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών
Θεματικά πεδία:

WaffenstillstandΓένος: (m)

Γερμανικά: Waffenstillstand , Ελληνικά: ανακωχή
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Waffenstillstand ist ein vorläufiges Niederlegen der Waffen im Krieg und meistens als Vorstufe zum Frieden geplant.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ανακωχή ονομάζεται η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια του πολέμου, η οποία συχνά αποτελεί ένα βήμα προς την ειρήνη.

WehrmachtΓένος: (f)

Γερμανικά: Wehrmacht , Ελληνικά: Βέρμαχτ
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Wehrmacht ist die Bezeichnung für die Gesamtheit der Streitkräfte im nationalsozialistischen Deutschland.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Βέρμαχτ ονομάζεται το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας.

WiderstandΓένος: (m)

Γερμανικά: Widerstand , Ελληνικά: αντίσταση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Als Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird der Widerstand von Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen bezeichnet, der im Gebiet des Deutschen Reiches und in den von der Wehrmacht besetzten Staaten vor und während der Diktatur des Nationalsozialismus gegen das NS-Regime geleistet wurde.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ως αντίσταση κατά του εθνικοσοσιαλισμού αναφέρονται οι αντιστασιακές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ενάντια στο εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς, πριν από την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού ή κατά τη διάρκειά του. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν από μεμονωμένα άτομα, ομάδες ατόμων και θεσμούς, στην περιοχή του Γερμανικού Ράιχ και στα κατεχόμενα από τη Βέρμαχτ κράτη.

WiderstandskämpferΓένος: (m) - Θηλυκό: Widerstandskämpferin

Γερμανικά: Widerstandskämpfer , Ελληνικά: αντιστασιακός
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Ausdruck Widerstandskämpfer bezeichnet einen oder mehrere Menschen, die sich meist kollektiv in Widerstandsbewegungen gegen eine bestimmte, meist politische Macht engagieren.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Αντιστασιακοί ονομάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μέρος, συνήθως μαζί με άλλους, σε κινήματα αντίστασης κατά μιας συγκεκριμένης, κυρίως πολιτικής, εξουσίας.

WiedergutmachungΓένος: (f)

Γερμανικά: Wiedergutmachung , Ελληνικά: επανόρθωση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Wiedergutmachung ist die Kompensation eines individuell erlittenen Unrechts durch Beseitigung oder Abmilderung seiner Folgen oder Leistung eines Ausgleichs. Ein Beispiel ist die Wiedergutmachung für die überlebenden Opfer der NS-Zeit.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Επανόρθωση ονομάζεται η αποκατάσταση μιας αδικίας που πραγματοποιήθηκε σε βάρος κάποιου ατόμου. Επανόρθωση μπορεί να γίνει με την εξάλειψη ή τον μετριασμό των συνεπειών της αδικίας ή με την αντιστάθμισή τους. Π.χ. επανορθώσεις υπέρ των επιζώντων θυμάτων της εποχής του εθνικοσοσιαλισμού.

ZeitgeschichteΓένος: (f)

Γερμανικά: Zeitgeschichte , Ελληνικά: σύγχρονη ιστορία
Θεματικά πεδία:

ZeitzeugeΓένος: (m) - Θηλυκό: Zeitzeugin

Γερμανικά: Zeitzeuge , Ελληνικά: μάρτυρας ιστορικών γεγονότων
Θεματικά πεδία:

ZeitzeugenarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Zeitzeugenarbeit , Ελληνικά: δραστηριότητες με μάρτυρες ιστορικών γεγονότων
Θεματικά πεδία:

ZeitzeugenberichtΓένος: (m)

Γερμανικά: Zeitzeugenbericht , Ελληνικά: ιστορική μαρτυρία
Θεματικά πεδία:

ZeitzeugengesprächΓένος: (n)

Γερμανικά: Zeitzeugengespräch , Ελληνικά: συζήτηση με μάρτυρα ιστορικών γεγονότων
Θεματικά πεδία:

ZeitzeugeninterviewΓένος: (n)

Γερμανικά: Zeitzeugeninterview , Ελληνικά: συνέντευξη με μάρτυρα ιστορικών γεγονότων
Θεματικά πεδία:

ZwangsarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Zwangsarbeit , Ελληνικά: αναγκαστική εργασία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Über zwanzig Millionen ausländische Zivilarbeitskräfte, Konzentrationslager-Häftlinge und Kriegsgefangene aus allen besetzten Ländern mussten im Verlauf des Zweiten Weltkriegs für Deutschland arbeiten, die meisten davon aus Polen und der Sowjetunion.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, περισσότεροι από είκοσι εκατομμύρια αλλοδαποί εργάτες, κρατούμενοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και αιχμάλωτοι πολέμου από όλες τις κατεχόμενες χώρες, και κυρίως από την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση, εξαναγκάστηκαν να εργαστούν για τη Γερμανία.

Zweiter WeltkriegΓένος: (m)

Γερμανικά: Zweiter Weltkrieg , Ελληνικά: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Θεματικά πεδία:

ZwischenkriegszeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Zwischenkriegszeit , Ελληνικά: Μεσοπόλεμος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Begleiten Sie uns

RSS-Feed abonnieren IJAB auf Facebook IJAB-Alumni-Gruppe auf Facebook IJAB auf Twitter IJAB auf YouTube

Newsletter